Zakończono przebudowę ul. Sułkowskiego

Przebudowa ul. J. Sułkowskiego na odcinku od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie została zakończona 03.062020 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 1 402 200,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych była firma BUD – BRUK Wiesław Bugajczyk z Pruszkowa.

Przebudowa ulicy obejmowała swoim zakresem następujące prace:

- budowę jezdni ul. J. Sułkowskiego,
- budowę nawierzchni skrzyżowań ul. J Sułkowskiego z  ul. Żbikowskiej, J. Bema, E. Plater, I. Skorupki, Bohaterów Wolności,
- budowę chodników,
- budowę przejść dla pieszych oraz
- budowę zjazdów do posesji.

Nowo wybudowana nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej betonowej zróżnicowanej kolorystycznie. Szerokość nowej jezdni wynosi 5,0 m a chodnik o szerokości 2,0 m zlokalizowany jest naprzemiennie po obu stronach jezdni. Przy przejściach dla pieszych zamontowano płyty Brajl, ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym.

Przebudowa ulicy swym zakresem objęła również system odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzane będą przez system nowo zaprojektowanych  przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej.


 Powrót