Uniwersytecka w przebudowie

W wyniku postępowania przetargowego, którego rozstrzygnięcie odbyło się pod koniec października br. , Wykonawcą robót na ul. Uniwersyteckiej została firma z Warszawy: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT Sp. z o.o.

W ramach prowadzonych robót budowlanych wykonana zostanie przebudowa ul. Uniwersyteckiej na odcinku od ul. Licealnej do ul. B. Leśmiana.    

Przebudowa drogi swym zakresem obejmuje wykonanie nawierzchni na podsypce cementowo - piaskowej i wzmocnionej podbudowie:
- jezdni oraz zjazdów do posesji prywatnych z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,
- poboczy utwardzonych wraz z dojściami do furtek z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm.

Poprzez wykonanie przebudowy, szerokość ul. Uniwersyteckiej, na odcinku od ul. Licealnej do ul. Podstawowej, będzie wynosiła 5,0 m, natomiast odcinek od ul. Podstawowej do ul. B. Leśmiana z uwagi na wąski pas drogowy, będzie ulicą jednokierunkową o szerokości 3,0 m.

Odwodnienie ulicy wykonano poprzez budowę nowego kanału deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym. Długość nowej kanalizacji deszczowej wynosi 247,0 m, na której znajduje się 6 studni rewizyjnych oraz 9 wpustów ulicznych. Istniejące przyłącza z budynków prywatnych zostaną przełączone do nowego kanału.

W ramach nowej organizacji ruchu, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, na ul. Uniwersyteckiej została wprowadzona strefa ruchu oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Koszt całej inwestycji to według umowy 439 297,42 złote.

Na inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych.


 Powrót