Trwa przebudowa ul. M. Konopnickiej

Przebudowa ul. M. Konopnickiej obejmuje swym zakresem odcinek od ul. J. Kasprowicza do ul. C. K. Norwida o długości 200 m. Zniszczona nawierzchnia jezdni z płyt betonowych zostanie wymieniona na nową. W ramach przebudowy ulicy zostaną wykonane zjazdy indywidualne do posesji i dojścia do furtek oraz chodnik.  Konstrukcja nowo budowanych nawierzchni wykonana będzie na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem z kostki brukowej betonowej zróżnicowanej kolorystycznie. Szerokość jezdni po przebudowie będzie wynosiła 5,0 m. 

Nawierzchnie drogowe będą odwadniane do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulic J. Kasprowicza i M. Konopnickiej. Roboty budowlane prowadzone są przez firmę Wiesław Bugajczyk BUD-BRUK Zakład Robót Drogowych z Pruszkowa.


 Powrót