PODSUMOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2016 ROKU

Kończący się rok 2016 zaowocował znaczącym wzrostem prac inwestycyjnych w naszym Mieście. Prowadzono inwestycje dotyczące budowy i modernizacji dróg, budowy parkingów oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Jedną z priorytetowych inwestycji była rozpoczęta w 2015 roku budowa odwodnienia w północno – zachodniej części naszego miasta. Budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2,5 km zrealizowała firma SKANSKA. Koszt budowy całej inwestycji wyniósł 5 366 867,28 zł.

Wykonano rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej o łącznej długości 4,6 km wodociągów i 0,6 km kanalizacji sanitarnej. W ramach rozbudowy zostały wybudowane wodociągi w ulicach: A. Strugi, A. Fredry, Wł. Broniewskiego, B. Zaleskiego, T. Lenartowicza, Licealnej, Uniwersyteckiej, Podstawowej, J. Hallera, Ożarowskiej, Mazowieckiej, Mazurskiej, H. Kołłątaja, Orła Białego, Cieszyńskiej, St. Staszica, St. Małachowskiego, Toruńskiej i T. Rejtana oraz kanał sanitarny w ul. Z. Kosewskiego. Łączny koszt inwestycji poprawiającej gospodarkę wodno – kanalizacyjną wyniósł 1 328 105,00 zł

Zmodernizowano łącznie 3,9 km dróg gminnych. W ramach inwestycji dotyczących modernizacji dróg, przebudowane zostały ulice: Orła Białego, J. Dąbrowskiego (na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do ul. M. Ogińskiego), Ogrodowa, Niecała,  J. Popiełuszki (na odcinku od  ul. M. Kosińskiego do ul. Klonowej), St. Wyspiańskiego, C. Godebskiego oraz wyremontowano ul. W. Witosa i St. Noakowskiego o łącznej długości 0,6 km. Łączne koszty związane z modernizacją dróg gminnych w naszym Mieście wyniósł 4 162 800,00 zł.

Wybudowano parking przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz przy Przedszkolu Miejskim nr 3. 

Zostało również wykonane energooszczędne oświetlenie typu LED w ul. Z. Kosewskiego za kwotę 43 667,00 zł.


 Powrót