A Wersja graficzna
A- A A+

Park przy Sowińskiego już gotowy

W połowie lipca oddano do użytku kolejny teren parkowo-rekreacyjny. To rozległy obszar przy ul. J. Sowińskiego. Rewitalizacja parku odbyła się w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach PRIORYTETU II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wartość inwestycji wyniosła 1 389 400,56 zł brutto z unijnym dofinansowaniem w wysokości 85 % tej kwoty.W parku zainstalowano nowe elementy małej architektury i nowe oświetlenie. Wybudowano ciągi pieszo-rowerowe. Posadzono drzewa i krzewy oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne rosnących już tam wcześniej roślin.

Aktualnie trwają prace związane z utrzymaniem zieleni w parku w tym m. in. instalowane jest nawodnienie i budowana jest studnia.

Na terenie parku znajduje się siłownia plenerowa, a na przyszły rok zaplanowano tam budowę boiska wielosportowego i placu zabaw na tym terenie.  Zapraszamy piastowian do korzystania z nowego parku.


 Powrót