Bieżące inwestycje miejskie - sierpień 2017

Na terenie Piastowa w różnych miejscach trwają prace inwestycyjne - mniej lub bardziej zaawansowane. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

W końcu sierpnia rozpoczęto prace związane z przebudową ul. J. Sułkowskiego na odcinku od ulicy Żółkiewskiego do ul. E. Sowińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie wykonywane są chodniki, krawężniki oraz podbudowa drogi.

Zgodnie z harmonogramem postępuje, rozpoczęta w marcu, budowa zespołu trzech domów komunalnych (łącznie 37 mieszkań) u zbiegu ulic: Żbikowskiej i J. Sułkowskiego. Zakończenie prac zaplanowano na koniec połowy 2018 roku.

20 września br. rozpoczęła się budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w ulicy J. Hallera na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Warszawskiej. Przedmiotem inwestycji jest budowa 62 miejsc postojowych, w tym 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo powstanie wiata dla rowerów z możliwością ładowania rowerów elektrycznych (zasilanie autonomiczne za pomocą paneli słonecznych). Na inwestycję składają się: remont nawierzchni ulicy, remont i budowa chodnika, budowa zatok postojowych, remont zjazdów, budowa odwodnienia w zakresie budowy wpustów, przykanalików, kolektora deszczowego. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 15 listopada br.

Rozpoczęta w czerwcu br. przebudowa ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od Al. J. Piłsudskiego do ul. Al. Wojska Polskiego została wykonana na zgodnie z planem. Ulica zyskała nową nawierzchnię, miejsca parkingowe oraz odwodnienie. Wartość inwestycji to ponad 1 mln 250 tys. zł. W pierwszych dniach października na tym odcinku zostanie wymienione również oświetlenie (oprawy z lampami sodowymi zostaną zastąpione oprawami LED z nowoczesnym sterowaniem), a wkrótce potem – na pozostałej części ulicy.

We wrześniu ogłoszone zostały również przetargi na kolejne ważne inwestycje w naszym mieście, tj.:

  • - budowa filii przychodni SPZOZ „PIASTUN”,
  • - budowa ścieżki rowerowej w Al. Tysiąclecia oraz wzdłuż wiaduktu Okulickiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (prawie 2,9 mln zł),
  • - przebudowa nawierzchni w ul. Pokoju wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Trwają także działania prowadzone w celu wyłonienia wykonawcy piastowskiego Liceum Ogólnokształcącego z halą sportową i biblioteką oraz termomodernizacją obecnej siedziby szkoły. Postępowanie to toczy się w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Oczekujemy na wyłonienie wykonawców powyższych zadań i ich sprawną realizację.


 Powrót