Aktualności

Najnowsze wieści dotyczące programu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Konferencja zamykająca projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynku liceum ogólnokształcącego w Piastowie”


Szanowni Państwo,

W imieniu Burmistrza Miasta Piastowa serdecznie zapraszamy na konferencję zamykającą projekt pn. "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PIASTOWIE” realizowany przez Miasto Piastów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy: Energia, która odbędzie się w dniu  29.04.2022 r. w godz. 9.30-13.00 w  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza przy ulicy 11 Listopada 2a, w Piastowie

Udział w konferencji jest bezpłatny.
W załączeniu program konferencji.

930 –
1000

Rejestracja uczestników konferencji

1000 – 1015

Otwarcie konferencji, powitanie uczestników

Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Piastowa

1015 – 1030

Informacje na temat osiągniętych rezultatów projektu Ireneusz Bieńkowski

1030 – 1100

“Klastry Energiijako narzedzie transformacji energetycznej na poziomie lokalnym”

Dominik Zdebik XOOG Klastry EnergiiP. S.A.

1100 – 1130

Analiza możliwości wykorzystania wód termalnych udostępnionych otworem Piastów GT-1” Bogdan Noga

Multiconsult Polskasp. z o.o.

1130 – 1200

,,Plan transformacji energetycznej Piastowa".

Anita Cieślicka „Forum Energii”

1200 – 1230

dyskusja

1230 – 1240

Podsumowanie i zakończenie konferencji


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu


Konferencja zamykająca projekt "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów"

W dniu 21.03. 2024 r. w Piastowie odbyła się konferencja zamykającej projekt "UTWORZENIE ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE PIASTÓW". Podczas wydarzenia pokazano rezultaty projektu w zakresie zielono-błękitnej infrastruktury, które zostały zrealizowane w ramach projektu na terenie miasta Piastowa, a także w jaki sposób można zrealizować podobne rozwiązania we własnym ogrodzie lub przestrzeni miejskiej.

Eksperci z Polskiego Stowarzyszenia "Dachy zielone" (Polski Partner projektu) w swoich prezentacjach przestawili jak prawidłowo zaprojektować i wybudować dach zielony, żyjącą ścianę czy ogród deszczowy. Natomiast eksperci z Norweskiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych NFGI (Norweski Partner projektu)  przedstawili sposoby aktywizacji lokalnych społeczności do działań mających na celu łagodzenie efektów zmian klimatu lub przeciwdziałanie tym efektom stosuje się w Norwegii oraz zaprezentowali  przykłady norweskich budynków użyteczności publicznej, na których zastosowano dachy zielone celem budowy odporności miasta na skutki zmian klimatu.


Zapraszamy do oglądania relacji na Youtube


Tytuł konferencji: Zielono – Niebieska Infrastruktura jako narzędzie Miast do Zapobiegania oraz Walki z Niekorzystnymi Zmianami Klimatu

Poniżej znajdziecie państwo tytuły prezentacji:

1. „Informacje na temat osiągniętych rezultatów projektu”- Ireneusz Bieńkowski  
2. Sposoby aktywizacji lokalnych społeczności do działań mających na celu łagodzenie efektów zmian klimatu lub przeciwdziałanie tym efektom - David Vernon Brasfield, NFGI (Norwegia) Chairperso
3. Zielone dachy na budynkach użyteczności publicznej jako norweski sposób wykorzystania zielonej infrastruktury w walce ze zmianami klimatu - Gonçalo Liberato, NFGI (Norwegia) Vice Chairperson
4. Omówienie inwestycji w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury, które powstały w ramach projektu i ich wartości ekologicznej w kontekście procesów mitygacji i adaptacji do zmian klimatu  -  dr inż. Ewa Walter, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, UPWr
5. Jak zaprojektować i zbudować dach zielony ? - Aleksander Lech, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, GCL
6. Jak zaprojektować i zbudować ogród wertykalny? - Balbina Gryczyńska, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, Calla
7. Jak zaprojektować i zbudować ogród deszczowy i inne rozwiązania małej retencji?  - Małgorzata Żydek-Piątek, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”, ZZM Katowice


 Powrót