Szkoła podstawowa startem do kariery

W dniu 20 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła podstawowa startem do kariery”, który realizowany jest w czterech piastowskich szkołach podstawowych.

Głównym celem projektu jest wsparcie prawie 700 uczniów i uczennic klas 7 i 8 ze szkół podstawowych gminy Miasta Piastów poprzez doradztwo w formie zajęć indywidualnych i warsztatowych, wyjazdów edukacyjnych do pracodawców oraz ogólnodostępnych wydarzeń festiwalowych, w których uczestnikami są nie tylko uczniowie lecz również instytucje oraz mieszkańcy z obszaru powiatu pruszkowskiego. Projekt umożliwia nauczycielom podniesienie kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych.

Jest to unikalna okazja dla młodych ludzi na świadomy, zgodny z predyspozycjami, umiejętnościami i zainteresowaniami wybór ścieżki życiowej, dająca szansę na zbudowanie udanego, odpowiedzialnego i szczęśliwego życia.

W ramach projektu przewidziano m.in.:

- zajęcia indywidualne dla 696 uczniów klas 7 i 8 ze Szkół Podstawowych nr 1, 2, 4 i 5 w Piastowie. Ich celem jest zwiększenie zdolności młodzieży do świadomego wyboru dalszego kształcenia i zawodu oraz w konsekwencji uzyskania satysfakcjonującego zatrudnienia. Poprzez konsultacje zaplanowano kształtowanie umiejętności uniwersalnych z uwzględnieniem zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz przekazanie informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy,

- podniesienie efektywności zajęć poprzez utworzenie i wyposażenie 4 szkolnych Punktów Informacji i Kariery,

- zwiększenie efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez prowadzenie zajęć w formie warsztatów w 69 grupach uczniów klas 7 i 8,

- podniesienie kompetencji 9 nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

- podniesienie wiedzy uczennic i uczniów o funkcjonowaniu przedsiębiorstw podczas lekcji zawodoznawczych prowadzonych bezpośrednio na terenie zakładów należących do firm zaangażowanych w projekt,

- zwiększenie zakresu korzystania przez młodzież z wiedzy poprzez utworzony w ramach projektu dedykowany portal wykorzystujący bazę danych o lokalnych szkołach ponadpodstawowych, pracodawcach oraz instytucjach wspierających edukację zawodową tj. http://startdokariery.piastow.pl/baza-danych/

- organizację dwóch otwartych wydarzeń pn. „Piastowskie drogi talentu – kariera i przedsiębiorczość” *z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19 wydarzenia te nie zostały zorganizowane w planowanej formie

Projekt przewidziano na dwa lata i potrwa do 30.06.2021 r.

Projekt „Szkoła podstawowa startem do kariery” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania dla Miasta Piastów z Europejskiego Funduszu Społecznego: 631 282,50 zł. Całkowita wartość projektu: 709 012,50 zł.


Piastowska baza doradztwa zawodowego dla uczniów

Miasto Piastów w czerwcu br. zakończyło dwuletni projekt „Szkoła podstawowa startem do kariery", finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dzięki projektowi 631 uczniów i uczennic klas 7 i 8 czterech szkół podstawowych Piastowa otrzymało doradztwo w formie zajęć indywidualnych oraz warsztatowych, a także wyjazdy edukacyjne do pracodawców. Uczestniczący w projekcie uczniowie podnieśli kompetencje w zakresie budowania ścieżki edukacyjno – zawodowej i poruszaniu się po rynku pracy.

Wzmocniono doradztwo edukacyjno-zawodowe poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) w szkołach. Punkty Informacji i Kariery zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne. Projekt umożliwił także nauczycielom podniesienie kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych.

W ramach projektu powstała także strona www.startdokariery.piastow.pl z bazą pracodawców, szkół oraz instytucji doradztwa z rynku lokalnego. Można znaleźć wszystkie przydatne informacje o firmach, szkołach czy miejscach, w których odbywają się indywidualne zajęcia doradcze.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową!


 Powrót