Programy dotacyjne dla osób młodych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, do skorzystania ze wsparcia dostępnego w  ramach funduszy europejskich przewidzianego dla Polski w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 

Młode osoby mogą wziąć udział w projektach, które oferują różne formy pomocy - od pieniędzy na zakładanie działalności gospodarczej przez szkolenia, kursy aż po płatne staże. W większości z nich zapisy trwają w lutym i marcu 2019 roku lub obowiązuje nabór ciągły do wyczerpania miejsc.
Jednym z takich projektów, z którego skorzystać mogą mieszkańcy Piastowa, jest projekt realizowany przez  Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)". Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.1.1 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim.
 
W ramach realizacji projektu osoby młode w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy (zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu (tzw. młodzież NEET) mogą skorzystać z szerokiego wachlarza działań aktywizujących, w tym: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, szkoleń indywidualnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej czy oferty zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Więcej o projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)": zobacz

Aktualny wykaz wszystkich projektów realizowanych w Polsce z dofinansowaniem ze środków europejskich i adresowanych do osób, które nie skończyły jeszcze 30 lat: zobacz


Opracowanie: Agnieszka Tomaszewska-Kula, Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych

 Powrót