Platforma ICT - monitoring i inwentaryzacja zanieczyszczeń powietrza

Miasto Piastów uczestniczy w innowacyjnym projekcie prowadzonym przez EdtechHub Akcelerator realizowanym w ramach Działania 3.3 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju e-Pionier.

Projekt budowy „Platformy ICT na bazie Geoportal 2 umożliwiającej Jednostkom Organizacji Samorządowych monitoring i inwentaryzację zanieczyszczeń powietrza w oparciu o własne lub zewnętrzne dane meteorologiczne z modułem komunikacji dwukierunkowej z mieszkańcami” dedykowany jest rozwiązywaniu problemów publicznych, które można rozwiązać cyfrowo. Dodatkowo autorzy projektu stawiają sobie za cel zwiększenie procentu obywateli i przedsiębiorców korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną.

Projekt Platformy METEO dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1,5 mln złotych. W pilotażu projektu uczestniczą dwie gminy: Piastów, woj. mazowieckie, oraz gmina Jaworze, reprezentująca woj. śląskie.  Podzielony jest on na dwa etapy. W pierwszym powstanie oprogramowanie, które w czasie rzeczywistym będzie online przedstawiało mapę stref zanieczyszczeń powietrza w gminie. Oprogramowanie to będzie działało w oparciu o dane pochodzące z czterech stacji meteo, stacji pomiaru powietrza i detektora burzy zainstalowanych w Piastowie. Dodatkowo, na bazie tegoż oprogramowania powstanie system alertów, a całość zostanie zintegrowana ze stroną internetową www.piastow.pl . W drugim etapie projektu powstanie aplikacja mobilna do komunikacji z mieszkańcami, która będzie uwzględniała system powiadomień oraz możliwość zgłaszania bieżących problemów dotyczących stanu powietrza.

Wiosną 2020 roku planowane jest testowanie aplikacji przez mieszkańców, a w połowie 2020 roku odbędzie się konferencja podsumowująca pilotaż w dwóch gminach. Wypracowane w projekcie narzędzie będzie udostępniane w przyszłości kolejnym gminom odpłatnie. Więcej informacji o projekcie: https://publiczneinnowacje.pl/meteo-geoportal/.

 Powrót