Piastów - miasto zrównoważonej energii

Piastów znalazł się w elitarnej grupie europejskich miast, które otrzymają grant w wys. 60 tys. euro na opracowanie koncepcji rozwoju miasta opierającej się na zagadnieniach takich jak oszczędność energii, rozwój odnawialnych źródeł energii i samowystarczalność energetyczna. Umowa grantowa z władzami Piastowa podpisana została 13 października 2021 r., a projekt realizowany będzie przez rok.


Jego efektem będzie dokument pn. „Piastów - miasto zrównoważonej energii”, na który składać się będą analizy wykonalności potencjalnych nowych miejskich inwestycji, ich szacunkowe wartości oraz oczekiwane efekty. Analizom poddawane będą m.in. budynki, oświetlenie uliczne, rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, systemy inteligentnego opomiarowania, koncepcje wykorzystania zeroemisyjnych pojazdów, mapa lokalizacji stacji ładowania i systemy magazynowania energii. Dokumentacja opracowana w ramach tego projektu posłuży w przyszłości do ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania na konkretne zadania ujęte w koncepcji inwestycyjnej miasta.

W II naborze European City Facility (EUCF), który zakończył się 31 maja 2021 r. złożonych zostało 221 wniosków aplikacyjnych, w tym m.in. 25 wniosków aplikacyjnych z Polski, 28 z Włoch, 24 z Portugalii, czy 22 z Hiszpanii, a więc konkurencja była duża! Spośród nich komisja konkursowa miała za zadanie wyłonić 69 wniosków, które otrzymają granty w wys. 60 tys. euro na opracowanie dokumentacji inwestycyjnej z zakresu zrównoważonej energii. W grupie laureatów jest 9 miast z Polski, w tym Piastów.

European City Facility (EUCF) to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, który wspiera europejskie miasta w inicjowaniu inwestycji z zakresu zrównoważonej energii.

Więcej informacji:

Podsumowanie II naboru European City Facility (EUCF)

Lista europejskich miast laureatów II naboru European City Facility (EUCF)


 Powrót