Moja e-bibliotek@

W dniu 7 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowę podpisali Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński burmistrz Grodziska Mazowieckiego i Dorota Olejnik dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki jako lider projektów imieniu bibliotek partnerskich.

Dzięki współpracy 13 mazowieckich bibliotek (Piastów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żabia Wola, Milanówek, Leszno, Łomianki, Płock, Piaseczno, Sierpc, Mszczonów, Nadarzyn, Góra Kalwaria) udało się pozyskać ponad dwa miliony złotych.

Projekt obejmował trzy działania.

Zadanie 1 – Zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek na potrzeby e-usług: 6 komputerów, 2 skanery kodów kreskowych z urządzeń mobilnych przez co czytelnicy mogą otrzymać kartę biblioteczną na telefon i 2 urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające skanowanie, drukowanie i kopiowanie.

Zadanie 2 – Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby wdrożenia e-usług

Zadanie 3 – Wdrożenie e-usług bibliotecznych w placówkach objętych projektem wraz ze wspólnym modułem integrującym biblioteki.

Wartość projektu dla bibliotek w Piastowie to 117 tysięcy zł. Projekt zakończył się w 2019 roku i znajduję się obecnie w okresie trwałości. Powrót