Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług

Projekt partnerski pt. „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług” jest realizowany od 10.12.2018r. do 31.03.2020r. wspólnie przez następujące instytucje:

  • - Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
    - Gmina Grodzisk Mazowiecki
    - Gmina Grójec   
    - Miasto Józefów

- Gmina Miejska Legionowo
- Miasto Piastów
- Gmina Miasto Płońsk
 - Miasto Przasnysz
 - Gmina Miasto Sierpc
 - Gmina Wołomin
 - Gmina Miasto Żyrardów

Wartość projektu wynosi: 1 971 974,40 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 653 894,40 PLN


 
Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 10 Urzędach JST z woj. mazowieckiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność  zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji 349 kadr w ramach 7 zadań od 10.12.2018 do 31.03.2020.”
 
Zadania zaplanowane w projekcie:

- Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz  poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 9 urzędach JST
- Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
- Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 10 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
- Wdrożenie rozwiązań w 4 urzędach JST w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości
- Doskonalenie kompetencji 90 kadr z 10 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
- Doskonalenie kompetencji 51 kadr z 10 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
- Doskonalenie kompetencji 208 kadr z 10 urzędów JST w w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi


Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie


- 10 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
- 10 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
- 9 jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
- 8 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
- 10 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3
- 4 jednostki samorządu terytorialnego u których poprawiona została elektronizacja procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości w ramach Zad. 4
- 349 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.5,6,7)
- 16 przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań w 8 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych oraz nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad.2)
- 20  przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań zarządczych z zakresu zarządzania satysfakcją klientów 10 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców (Zad.3)
- 24 osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.


5 listopada 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla projektu pn. „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług". Piastów jest jednym z dziesięciu partnerów konsorcjum projektowego, którego liderem jest firma Euro Innowacje sp. z o.o. Obok Piastowa w projekcie uczestniczą takie gminy jak Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Józefów, Legionowo, Płońsk, Przasnysz, Sierpc, Wołomin oraz Żyrardów. Partnerzy stanowią też grupę docelową projektu, który otrzymał wsparcie w wysokości 1 653 894,40 zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego POWER: Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.  Wartość projektu szacowana jest na kwotę 1 971 974,40 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie od grudnia 2018 roku do marca 2020 roku.

Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w dziesięciu urzędach JST z  woj. mazowieckiego objętych wsparciem w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez  wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji 349 kadr w ramach siedmiu zadań zaplanowanych w projekcie.

Przewidywane główne rezultaty projektu to:

- Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami: 10

- Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców: 10.

Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych przewidzianych w projekcie „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług” nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z platformy e-podatki, na której w niedalekiej przyszłości będą mogli zobaczyć wszystkie swoje zobowiązania w stosunku do gminy, takie jak podatki i opłaty lokalne, wybrać co chcą opłacić oraz dokonać płatności on-line.

Do pobrania: prezentacja Powrót