Dofinansowanie unijne dla SPZOZ Piastun

Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie.

W dniu, 25 września 2018 r., Burmistrz miasta Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Grażyną Wójcik, dyrektorem SPZOS PIASTUN Mateuszem Kuczabskim oraz członkiem zarządu województwa mazowieckiego Elżbietą Lanc, podpisał kolejną umowę o dofinansowanie dla Piastowa  przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 862 533,03 zł.

 Projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki skoordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie” zakłada zakup sprzętów m.in. do pracowni kardiologicznej, chirurgicznej, kolonoskopii, gastroskopii, anestezjologicznej oraz rehabilitacyjnej. Celem głównym projektu jest: „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez SP ZOZ PIASTUN w Piastowie”.

Po realizacji projektu, - pacjenci – obawiający się o swoje zdrowie i oczekujący fachowej oraz sprawnej opieki medycznej w zakresie profilaktyki i leczenia chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej uzyskają dostęp do nowoczesnej i profesjonalnej opieki medycznej w zakresie chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej oraz podniesie jakość życia poprzez zapewnienie wyższego standardu opieki medycznej.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na 4 930 921,20 zł.   

Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2021 roku.

Anna LorensPanorama Pruszkowska wydanie 22.09.201817.07.2019 r.

Przetarg na sprzęt medyczny ogłoszony


Burmistrz Miasta Piastowa zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia ofert w przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla SPZOZ „Piastun” w Piastowie. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


 Powrót