Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Piastowie

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Piastowie na ul. Józefa Sowińskiego i Alei Wojska Polskiego na drogach nr 310700W, 310716W” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonano następujące elementy:

  • - budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sowińskiego – Wojska Polskiego – Toruńskiej;
  • - wyznaczenie przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów na zachodnim wlocie skrzyżowania na ulicy Sowińskiego o szerokości 5,50m;
    - budowę ścieżki rowerowej o szerokości min. 2,00m;
  • - budowę chodnika o szerokości min. 1,50m w ulicy Sowińskiego;
  • - budowę odwodnienia w postaci ścieku przykrawężnikowego oraz wpustu wraz z przykanalikami w ulicy Sowińskiego do istniejącego kolektora deszczowego.


DOFINANSOWANIE: 360 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 541 017,72 zł


 Powrót