Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Piastowa

W związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w miesiącach październik 2020-kwiecień 2021. Na terenie Gminy Miasta Piastów przeprowadzana będzie inwentaryzacja źródeł ciepła.

Dzięki dokładnemu spisowi, Miasto Piastów będzie mogło ubiegać się o dofinansowania dla mieszkańców do wymiany nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła, działań termomodernizacyjnych, montażu instalacji systemów OZE (np. fotowoltaika) oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Osoby wykonujące pracę w terenie będą posiadać imienne identyfikatory upoważniające do prowadzenia działań inwentaryzacyjnych na terenie gminy. Firmą realizującą powyższe zadanie jest spółka miejska PPUK Sp. z o.o.Mieszkańców Gminy Miasta Piastów uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu udzielą wyjaśnień w zakresie wypełnianych ankiet.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła mogą być potrzebne:

- Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,
- Instrukcja obsługi źródła ciepła.

Ankietę wypełnić możemy również w następujący sposób:


Pozyskiwanie informacji będzie prowadzone z zachowaniem pełnego rygoru sanitarnego w związku z zagrożeniem COVID-19.

Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Piastów” realizujemy przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020


DO POBRANIA:

- ANKIETA (Word)
- ANKIETA (PDF)


 Powrót