Bez chemii na drodze

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Piastowa, w ostatnich tygodniach media często donosiły o wypadkach drogowych spowodowanych przez kierowców pod wpływem środków odurzających. W odpowiedzi na ten niestety wciąż narastający problem ruszyła, zainicjowana przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i realizowana przez Fundację Poza Schematami, ogólnopolska kampania społeczna pn.  „Bez chemii na drodze”. Jest ona adresowana do różnych uczestników ruchu drogowego: kierowców, pasażerów, właścicieli powierzających swój pojazd osobie nietrzeźwej, rowerzystów, pieszych, a także rodziców, opiekunów i młodzieży.

Badania dotyczące skali problemu używania substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym, a także przyzwolenia społecznego na to zjawisko, wskazują, że potrzebne jest podejmowanie działań, które poprzez wzmacnianie postaw nieużywania substancji psychoaktywnych pomogłyby zwiększać bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W tym procesie dużą rolę odgrywa społeczne otoczenie kierowcy – potencjalni pasażerowie oraz środowisko, w którym wzrastają przyszli kierowcy – rodzice/opiekunowie, którzy mają kluczowy wpływ na kształtowanie się postaw i nawyków młodych ludzi.

W związku z powyższym oraz w ramach realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Miasto Piastów pragnie włączyć się w organizację kampanii na naszym lokalnym terenie i tym samym zachęcić wszystkich Państwa do zapoznania się portalem bezchemiinadrodze.pl, na którym dostępne są m.in. informacje dotyczące wpływu różnych substancji psychoaktywnych na zdolność  prowadzenia pojazdów, artykuły na temat wychowania do bezpiecznych zachowań na drodze, jak również różnego typu materiały promocyjne.Jednocześnie Miasto Piastów zaprasza lokalne instytucje, szkoły, podmioty lecznicze, organizacje i stowarzyszenia do wzięcia udziału w działaniach informacyjno-edukacyjnych m.in. poprzez rozpowszechnianie treści i materiałów kampanijnych na swoich stronach internetowych czy w mediach społecznościowych, jak również prowadzenie programów psychoedukacyjnych.

Kampania „Bez chemii na drodze” realizowana będzie do 31 grudnia 2020 r. W tym czasie będziemy Państwa informować o prowadzonych działaniach na terenie naszego miasta. Wszelkie informacje dostępne będą na stronie Urzędu Miejskiego w Piastowie w zakładce SPRAWY SPOŁECZNE.Osoba do kontaktu:

Joanna Sęk – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
tel. (22) 770-52-15


 Powrót