Odnowa Willi Millera i targowiska

Kolejne środki zewnętrzne wpłyną do miejskiej kasy. Kwota jest imponująca – to niemal 5,5 mln zł z UE w ramach RPO WM 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Dzięki temu piastowska Willa Millera z otaczającym ją parkiem oraz targowisko doczekają się modernizacji. Całkowita wartość inwestycji to 6,1 mln zł.

Umowę w tej sprawie podpisali dziś, 26 marca, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze skarbnikiem Piastowa Grażyną Wójcik.

Willi Millera przejdzie kapitalny remont. Modernizacji zostanie także poddany otaczający Willę park. Budynek, ze względu na zły stan techniczny, jest obecnie nieużytkowany. Docelowo stanie się m.in. siedzibą filii biblioteki publicznej, harcerstwa wraz z „harcówką”, domu dziennego pobytu dla seniorów oraz ogólnodostępnej świetlicy środowiskowej Centrum Dialogu „Pokolenia”.

W ramach projektu zmodernizowany zostanie także teren targowiska (w rejonie ul. Lwowskiej i al. Krakowskiej). Prace obejmą remont nawierzchni wzdłuż pawilonów, placów postojowych, przebudowę parkingu, budowę odwodnienia, a także zagospodarowanie zieleni.

Piastowski magistrat niezwłocznie rusza z projektem na to zadanie. Mamy nadzieję, że za kilkanaście miesięcy poznamy nowe oblicze Willi i terenu targowiska.

Anna Lorens

Źródło i zdjęcia: www.mazovia.pl


 Powrót