A Wersja graficzna
A- A A+

Oceń Urząd

W ramach programu Power 2.18 skierowanym do miast średnich województwa mazowieckiego jako liderzy e-usług , którego beneficjentem jest Miasto Piastów, została uruchomiona dla Państwa platforma, na której będziemy publikować ankiety w zależności od potrzeb poznania problematyki i konsultacji.

Od dziś publikujemy ankietę dot.  Badania satysfakcji interesanta Urzędu Miejskiego w Piastowie. Szczegóły dotyczące Programu PO WER 2.18 pod linkiem piastow.pl/fundusze-europejskie/miasta-srednie-wojewodztwa-mazowieckiego-liderami-e-uslug

Ankieta do wypełnienia: TUTAJ


 Powrót