Drogi powiatowe w Piastowie

Przedstawiamy listę dróg na terenie Miasta Piastowa w Zarządzie Powiatu Pruszkowskiego

Drogi powiatowe w Piastowie:

- ul. Leopolda Lisa-Kuli – od ulicy Józefa Piłsudskiego do północnej granicy miasta;
- ul. Józefa Piłsudskiego;
- ul. Bohaterów Wolności – od wiaduktu do ul. Józefa Piłsudskiego;
- ul. Warszawska;
- rondo im. Ryszarda Kaczorowskiego;
- wiadukt im. Leopolda Okulickiego;
- ul. Juliana Tuwima;
- ul. Dworcowa;

Zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu Pruszkowskiego z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30.

Sprawy związane z bieżącym utrzymaniem, remontami i budową dróg powiatowych można zgłaszać do Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie – tel. 22 738-15-54; 22 738-15-57 Powrót