A Wersja graficzna
A- A A+

Rewitalizacja miejskich terenów zielonych nabiera tempa

Kolejne miejskie parki i zieleńce poddano odnowie. Jak już wcześniej informowaliśmy Piastów przystąpił do realizacji dużego projektu rewitalizacji terenów zielonych. W ramach projektu nasadzonych zostanie niemal 400 drzew i prawie 40 tys. m 2 krzewów. Trwają już prace rewitalizacyjne na Placu Zgody i Placu Słonecznym.

Z końcem kwietnia Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał kolejne umowy na zagospodarowanie wybranych terenów zieleni w naszym mieście – trzy z firmą Sorted Sp. z o. o. Wartość zawartych umów to:

I część zamówienia – 1 382 705,21 zł brutto

II część zamówienia – 788 740,52 zł brutto

IV część zamówienia – 847 292,51 zł brutto


Prace na terenach zielonych rozpoczęły się na początku maja 2018 roku i polegają na:


CZĘŚĆ I:

Obiekt 1. Zespół parkowy przy ul. 11 Listopada

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.

Obiekt 2. Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.


CZĘŚĆ II:

Obiekt 1. Zieleniec przy ul. Warszawskiej

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.

Obiekt 2. Park przy ul. St. Kostki

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin, mała architektura.


CZĘŚĆ IV:

Obiekt 1. ul. Harcerska, ul. Kosińskiego

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Obiekt 2. ul. E. Orzeszkowej

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Obiekt 3. fragment ul. ks. J. Popiełuszki

Nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Obiekt 4. fragment ul. H. Sienkiewicza (od Al. Jerozolimskich do ul. Dworcowej)


Przypominamy, że wszystko to odbywa się w ramach realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Powierzchnia przestrzeni objętej projektem wyniesie prawie 12 ha, w tym powierzchnia terenów zielonych to niemal 11 ha.

Prawie 5,5 mln zł na realizacje tego dużego projektu Piastów otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana wartość całego projektu to około
6,5 mln zł.


Marta Romanowska i Anna Lorens


 Powrót