A Wersja graficzna
A- A A+

Jest umowa na rozbudowę LO i budowę hali sportowej

Zakończył się długi proces planowania, uzgadniania i wyboru wykonawcy ważnej dla naszego miasta inwestycji, tj. przebudowy i rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza wraz z budową hali sportowej, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. W dniu 30 kwietnia br. Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem naszego miasta Grażyną Wójcik podpisali z wykonawcą umowę na realizację tego przedsięwzięcia.

Zadanie zostanie wykonane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP). Partnerem prywatnym jest spółka Warbud PPP sp. z o.o. Parterem Publicznym jest Miasto Piastów.Już w pierwszych dniach maja zostanie udostępniony wykonawcy teren pod budowę. Ustalono, że inwestycja zostanie zrealizowana w terminie 19 miesięcy.

Zaplanowane prace obejmują: modernizację istniejącego obiektu szkoły, dobudowę nowej części dydaktycznej wraz z zespołem gastronomicznym, pomieszczeniami administracyjnymi, biblioteką miejską oraz budowę części sportowej wraz z halą sportową.
W północnej części działki przewidziana jest nowa, trzykondygnacyjna część budynku połączona szklanym łącznikiem z istniejącą częścią. W południowo zachodniej części powstanie budynek hali sportowej. Dach części jednokondygnacyjnej będzie pełnił funkcję tarasu i jednocześnie przestrzeni odpoczynku dla uczniów.

Rozbudowa naszego LO i budowa hali sportowej w formule PPP to inwestycja, jak wiele innych prowadzonych przez gminę, tylko z inną drogą jej realizacji. Polega ona na zrealizowaniu inwestycji celu publicznego przez podmiot prywatny, który finansuje wykonanie zadania. Podmiot publiczny spłaca następnie w ratach koszt tej inwestycji w uzgodnionych transzach budżetowych, rozłożonych na lata. To dobre rozwiązanie, dzięki któremu mamy środki i możliwość równoległej realizacji kolejnych działań i inwestycji gminnych. Ponadto PPP pozwala na szybsze wdrożenie projektu, ponieważ to sektor prywatny ponosi odpowiedzialność za realizację inwestycji. W połączeniu z płatnościami stanowi to dla niego istotną zachętę do wykonania przedsięwzięcia w możliwie krótkim terminie, i co ważne dla nas, w oparciu o najnowsze technologie.

W Europie ten model współpracy partnera publicznego z prywatnym z powodzeniem jest stosowany od wielu lat. W Polsce przykładów inwestycji zrealizowanych przez samorządy w formule PPP również przybywa. Przykładowe to: budowa poznańskiej spalarni śmieci, modernizacja oświetlenia miejskiego w Krakowie, termomodernizacja 17 szkół w Bytomiu i 10 obiektów oświatowych w Karczewie oraz wiele innych.

Piastowskie Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza zasługuje na to, by być szkołą nowoczesną. Zależy nam także na tym, by stało się wizytówką naszego miasta.


 Powrót