Zakończenie modernizacji budynku OSP

Zakończyła się modernizacja budynku strażnicy OSP w Piastowie w zakresie bramy do garażu, gdzie przechowywana jest drabina samochodowa MAGRIUS. Modernizację zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego, które udzieliło dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł w ramach Zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” oraz wkładzie Miasta Piastowa w kwocie 19.599,75zł. 

Ta nowa i w pełni zautomatyzowana brama sprawia wiele radości naszym strażakom ratownikom, gdyż bardzo usprawni funkcjonowanie strażnicy.


 Powrót