System DSP-50

Bezpieczeństwo obywateli jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Szereg aktów prawnych nakłada na administrację publiczną obowiązek alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach.

Mając powyższe na uwadze, w 2008r. Burmistrz Miasta Piastowa podjął decyzję o zainstalowaniu  Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50.
W pierwszym etapie zainstalowano:
a.    stację bazową w budynku Urzędu Miejskiego ul. 11 Listopada 2,
b.    trzy stacje obiektowe z syrenami tubowymi w:
-    Szkole Podstawowej nr 1 ul. J. Brandta 24,
-    Gimnazjum nr 1 obecnie Szkoła Podstawowa nr 5,
-    Gimnazjum nr 2 obecnie Szkoła Podstawowa nr 3.
Koszty: stacja bazowa     –   6.136,60 zł,
             stacje obiektowe – 28.080,84 zł
             montaż i synchronizacja – 10.980,00 zł
             Razem: 45.197,44.

W drugim etapie zainstalowano:
dwie stacje obiektowe z syrenami tubowymi w:
-    Przedszkolu nr 1 ul. St. Moniuszki 11,
-    Przedszkolu nr 2 ul. J. Lelewela 16/18.
Koszty: stacje obiektowe            – 22.167,40 zł
             montaż i synchronizacja –  7.400,00 zł
                   Razem: 29.567,40 zł.

W 2017r w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu pruszkowskiego” została zainstalowana i zsynchronizowana szósta stacja obiektowa w przedszkolu Nr 3 ul. Godebskiego 21, oraz zapasowa stacja bazowa w Szkole podstawowej nr 3 al. Tysiąclecia 5. Dofinansowanie UM w ramach projektu w wysokości 20% wartości - wynosi 11.000,00 zł.
Całkowity koszt systemu DSP-50:
      urządzenia - 67.384,84 zł,
      montaż       - 18.380,00 zł.

Współpraca systemu DSP-50 z syrenami elektronicznymi umożliwia dodatkowo ogłaszanie komunikatów głosowych nagranych wcześniej lub komunikaty głosowe przekazywane w czasie rzeczywistym oraz dowolnych dźwięków bezpośrednio ze stanowiska dyspozytorskiego

Szczegóły systemu tutaj


 Powrót