WYDZIAŁ FINANSOWY

ul. 11 Listopada 2
tel. 22 77 05 220

22 77 05 222, 22 77 05 223, pok. nr 5 -  wymiar i księgowość podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od nieruchomości osób prawnych;

22 77 05 226, pok. nr 9 -  wymiar i księgowość podatku od środków transportowych, księgowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

22 77 05 222, pok. nr 9  - windykacja, dzierżawa.

wydzial.finansowy@piastow.pl

p.o. Naczelnik Wydziału Finansowego - Justyna Szymańska


Wniosek o zaświadczenie o figurowaniu w podatkach

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach


Burmistrz Miasta Piastowa uprzejmie informuje, iż od 01.01.2018r  

- należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Piastowa nr 11 1240 5497 1111 0010 7489 6700; jednocześnie informuje, iż o indywidualnych rachunkach bankowych, podatnicy zostaną zawiadomieni w decyzjach wymiarowych na rok 2018; 

- należności z tytułu podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntu, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za koncesję, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i innych opłat należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Piastowa nr 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na  indywidualne numery rachunków bankowych, o których podatnicy zostali poinformowani w grudniu 2017 roku. 

rok 2024

UCHWAŁA NR LXX/476/2023 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 3 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024: pobierz

rok 2023

UCHWAŁA NR LVIII/401/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023: pobierz

UCHWAŁA NR LVI/391/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych: pobierz


rok 2022

UCHWAŁA NR XLIII/280/2021 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022: pobierz

UCHWAŁA Nr XLIII/281/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 26 listopada 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022: pobierz


rok 2021

UCHWAŁA NR XXXI/197/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021: pobierz

UCHWAŁA Nr XXXII/204/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 30 listopada 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021: pobierz


rok 2020

UCHWAŁA NR XVII/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 22 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020: pobierz

UCHWAŁA NR XVII/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: pobierz


rok 2019

Wzory deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości i podatku rolnego obowiązujące od 1 lipca 2019

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych: IN-1
załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych: ZIN-1
załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych: ZIN-2
załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych: ZIN-3

deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości: DN-1
załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości: ZDN-1
załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości: ZDN-2

informacja o gruntach: IR-1
załącznik do informacji o gruntach: ZIR-1
załącznik do informacji o gruntach: ZIR-2
załącznik do informacji o gruntach: ZIR-3

deklaracja na podatek rolny: DR-1
załącznik do deklaracji na podatek rolny: ZDR-1
załącznik do deklaracji na podatek rolny: ZDR-2


UCHWAŁA NR LIV/405/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: pobierz

DN – 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

IN – 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

DR – 1 Deklaracja na podatek rolny

IR – 1 Informacja w sprawie podatku rolnego


UCHWAŁA NR LIV/406/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: pobierz

Podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR LIV/407/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019: pobierz

DT -1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1 - Załącznik do DT-1


rok 2018

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XLII/307/2017 Rady Miejskiej w Piastowie - stawki i deklaracje


Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Piastowie - stawki

DT -1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych


rok 2017

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XXV/180/2016 Rady Miejskiej w Piastowie - stawki

Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Piastowie - deklaracje i informacje


Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Piastowie - stawki

DT -1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych


rok 2016

UWAGA: Od dnia 1 stycznia 2016 roku, w związku ze zmianami w zakresie podatków i opłat wynikającymi z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1045), w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Oznacza to, że na decyzjach w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania, gdy wymiar roczny nie przekroczy kwoty 100 zł, będzie tylko jedna rata a nie jak dotychczas, 4, 3 lub 2 raty (w zależności od daty wydania decyzji).

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Piastowie -stawki

Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Piastowie - stawki

Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Piastowie - deklaracje i informacje

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Piastowie - stawki

DT -1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych


rok 2015

- Uchwała Nr LV/326/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego zmienionej uchwałą Nr XLIII/247/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013 roku.

- Uchwała Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

- Uchwała Nr XLIII/247/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

- UCHWAŁA Nr XLII/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 22 października 2013 roku - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- UCHWAŁA Nr XLIII/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 19 listopada 2013 roku - w sprawie zmiany w uchwale Nr XLII/237/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

-Uchwała Nr XXVII/151/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - plik do pobrania

rok 2014

- Uchwała Nr LV/326/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego zmienionej uchwałą Nr XLIII/247/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013 roku.

- Uchwała Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

- Uchwała Nr XLIII/247/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLII/238/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

- UCHWAŁA Nr XLII/237/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 22 października 2013 roku - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

- UCHWAŁA Nr XLIII/246/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 19 listopada 2013 roku - w sprawie zmiany w uchwale Nr XLII/237/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

-Uchwała Nr XXVII/151/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - plik do pobrania

rok 2013

- Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

-Uchwała Nr XXVII/151/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - plik do pobrania

- Uchwała Nr XIV/67/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

2012 rok

2011 rok

Obsługa księgowa miasta

ul. 11 Listopada 2, pokój nr 18

tel. centrala 723-00-12

  • Księgowość podatkowa
  • Księgowość Organu
  • Księgowość Jednostki
  • Rozliczenia VAT dotyczące miasta Piastowa

 Powrót