Umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi


- Wniosek składa inwestor, który uzyskał na etapie projektowania zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogowym.
- Sprawy dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przykanalików sanitarnych, przyłączy gazowych, wodociągowych itp.

Wymagane dokumenty
Wnioskodawca składa wypełniony formularz wniosku.

Dokumenty do pobrania
Wniosek na umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi - doc
Wniosek na umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi - pdf

Opłaty

Opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi pobierana jest na podstawie Decyzji, w której określona zostaje kwota na rok, w którym nastąpi realizacja inwestycji oraz na lata następne w ciągu, których urządzenie to będzie umieszczone w pasie drogowym. Opłata naliczana jest na podstawie Uchwały nr XXVI/156/2020 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 6698 z dnia 16 czerwca 2020 r z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy
Wniosek składa się w w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok.1

Termin i sposób załatwienia sprawy
Sprawa załatwiana w okresie do 14 dni. W niektórych przypadkach termin załatwienia sprawy może wydłużyć się do 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1693 z późn. zm.), Uchwała nr XXVI/156/2020 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 6698 z dnia 16 czerwca 2020 r z późn. zm.)


 Powrót