Rozlicz PIT w Piastowie!

Każdy z mieszkańców Piastowa ma realny wpływ na poprawę jakości życia w naszym mieście. Corocznie z budżetu państwa 38,4 % naszego podatku wraca do gminy, którą wskażemy  w rocznym zeznaniu podatkowym. Wpływa to dalej między innymi na: rozwój lokalnej infrastruktury, transport publiczny, edukację i rozwój bazy oświatowej, utrzymanie zieleni, rekreację, sport i kulturę, pomoc społeczną, ochronę zdrowia oraz wiele innych ważnych dziedzin funkcjonowania gminy i jej społeczności.

Wystarczy na rocznym formularzu PIT wpisać:
• W części A – URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE
• W części B – ADRES ZAMIESZKANIA W PIASTOWIE

Dzięki temu udziały z Państwa podatku dochodowego zostaną przekazane do Piastowa, a nie do gminy, w której są Państwo zameldowani, a nie mieszkają tam. Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w urzędzie skarbowym nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga zmiany miejsca zameldowania, czy wymiany dokumentów.

Zobacz jakie Miasto Piastów ma dochody i wydatki https://piastow.budzetyjst.pl/
Skorzystaj z kalkulatora mieszkańca.

Miasto Piastów to nasze wspólne dobro i od nas wszystkich zależy jego rozwój oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców.


 Powrót