Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wymianę pieca

Podmioty ubiegające się o uzyskanie dofinansowania składają pisemny wniosek do Urzędu Miejskiego w Piastowie.
Wzór wniosku można także pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, Wydział Utrzymania Miasta – Zespół ds. Ochrony Środowiska, ul. 11 Listopada 8, kl. B pok. 4.

Wszelkich informacji na temat dofinansowania wymiany pieców udziela wyżej wymieniony Zespół ds. Ochrony Środowiska, tel. 22 770 52 43.


 Powrót