A Wersja graficzna
A- A A+

Ogłoszenie: nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy  ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, został wywieszony, w okresie 10.12.2018 r. –  31.12.2018r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz zamieszczony jest również na stronie internetowej www.piastow.pl

  czytaj więcej

Informacja - zamiar udostępnienia kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 t.j.) Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia o zamiarze przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Warszawskiej w Piastowie, na odcinku od skrzyżowania z ulica Matejki do granicy z Ursusem (dla zakresu ścieżki rowerowej) oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla ww. inwestycji drogowej.

  czytaj więcej

Nabór na stanowisko - specjalista ds. księgowości

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa w Piastowie, ul. 11 listopada 8 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.Nazwa stanowiska  -  specjalista ds. księgowości O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  czytaj więcej

III sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuje III sesję Rady Miejskiej w Piastowie. Sesja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1.

  czytaj więcej

24 grudnia Urząd Miejski nieczynny

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Piastowa (Nr 259/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r) dzień 24 grudnia 2018 r (Wigilia) ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Piastowie.W związku z tym dzień 15 grudnia 2018 r (sobota) będzie dniem pracy Urzędu Miejskiego. Urząd będzie czynny w godzinach 8.00 – 16.00.

  czytaj więcej

II sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuje II sesję Rady Miejskiej w Piastowie Sesja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1

  czytaj więcej

 Powrót