20 grudnia Urząd Miejski krócej pracuje

OGŁOSZENIE Zgodnie z Zarządzeniem Nr 219/2017 Burmistrza Miasta Piastowa  dnia 20 grudnia 2017r (środa) Urząd Miejski w Piastowe – z powodów organizacyjnych – będzie czynny w godzinach 8.00 – 15.00.Za utrudnienia przepraszamy. Artur Szlapa Sekretarz Miasta Piastowa

  czytaj więcej

XLII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

ZAWIADOMIENIEPrzewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia,że w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 18.00w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Piastowie ul. 11 Listopada 2a,odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

  czytaj więcej

Udzielenie dotacji celowej na wymianę pieca

„STOP SMOG” Piastowski program dofinansowania wymiany pieców Zachęcamy mieszkańców Piastowa do likwidacji pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec gazowy, piec na biomasę lub piec elektryczny.

  czytaj więcej

Uwaga - awaria studni oligoceńskiej

Urząd  Miejski  w  Piastowie  uprzejmie  zawiadamia,  że studnia oligoceńska przy ul. P. Wysockiego będzie nieczynna od dnia 20.11.2017r., z powodu przeglądu okresowego oraz wykonania napraw bieżących. Przewidywany termin usunięcia awarii  do 28.11.2017 r.,(włącznie) Za utrudnienia przepraszamy. Wydział Utrzymania Miasta

  czytaj więcej

XLI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

ZAWIADOMIENIEPrzewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia,że w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 18.00w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1odbędzie sięXLI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

  czytaj więcej

Komunikaty meteorologiczne

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie DyżurnyWojewódzkiego Centrum Zarządzania KryzysowegoWydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowegooraz Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

  czytaj więcej

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gruntowych z dnia...

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 18.10.2017 r. – 18.11.2017 r. oraz na stronie internetowej www.piastow.pl, został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.

  czytaj więcej

Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego...

OBWIESZCZENIEBurmistrza Miasta Piastowa z dnia 6 października 2017r. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr XXXII/232/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harcerska- Łaźnia” dla obszaru w granicach działki nr ew. 51/2 z obrębu geodezyjnego 5 , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.10.2017r. do 14.11.2017r . w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6 w godzinach pracy...

  czytaj więcej

 Powrót