A Wersja graficzna
A- A A+

Dowody osobiste - 1 marca przerwa techniczna...

Uprzejmie informujemy, że z powodu przerwy technicznej ogłoszonej przez Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 1 marca 2019 rokuskładanie wniosków o dowód osobisty oraz wydanie dowodów osobistych odbywać się będzie do godz: 11:30.

  czytaj więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego -...

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017.2222 t.j. z dnia 04.01.2018 r.) Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia o zamiarze przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. P. Wysockiego na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do al. Wojska Polskiego w Piastowie oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla ww. inwestycji drogowej.

  czytaj więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego -...

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017.2222 t.j. z dnia 04.01.2018 r.) Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia o zamiarze przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żbikowskiej od ul. J. Piłsudskiego do granicy SM w Piastowie oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla ww. inwestycji drogowej.

  czytaj więcej

Finansowanie oświaty i dodatki motywacyjne dla nauczycieli

Komunikat w sprawie finansowania oświaty i wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieliOd 1 września 2019 r. dodatek motywacyjny dla pedagogów piastowskich placówek wzrośnie do 7,5 % poziomu wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym na jeden etat nauczyciela we wszystkich typach placówek. Wzrost ten – co bardzo istotne - przywróci stan sprzed 27 grudnia 2011 r., gdy to uchwałą Nr XVI/84/2011 obniżono, na wniosek Burmistrza Marka Kubickiego, pulę dodatków dla nauczycieli, wskazaną w uchwale Nr XLVII/220/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 marca 2009 r. z 7,5 do 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

  czytaj więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego -...

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017.2222 t.j. z dnia 04.01.2018 r.) Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia o zamiarze przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ks. Skorupki od ul. J Piłsudskiego do al. Wojska Polskiego w Piastowie oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla ww. inwestycji drogowej.

  czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych

Przedstawiamy protokół Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty w konkursie na zlecenie i dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 r.

  czytaj więcej

ZUS zaprasza na szkolenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zaprasza  na bezpłatne jednodniowe szkolenie pt. E-akta - zmiany w zasadach przechowywania i elektronizacja akt pracowniczych.

  czytaj więcej

1% w usłudze Twój e-PIT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie informuje, że w związku z planowanym uruchomieniem od dnia 15 lutego 2019 r. nowej usługi Twój e-PIT, Ministerstwo Finansów uruchomiło z dniem 17.12.2018 r. specjalną zakładkę dla OPP, która jest dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp/

  czytaj więcej

 Powrót