XXXI Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

Awaria magistrali wodociągowej DN 700 w Al....

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, Zakład Pruszków uprzejmie informuje o znacznym spadku ciśnienia wody bądź jej braku przy maksymalnych rozbiorach w budynkach mieszkalnych, biurowcach, budynkach użyteczności publicznej dla mieszkańców miasta Pruszków, Piastów, miejscowości Reguły oraz obniżonego ciśnienia w dzielnicy Ursus.

  czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

W Powiecie Pruszkowskim dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów. Dzięki współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu powstały miejsca, w których bezpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.

  czytaj więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego...

Wojewoda Mazowiecki informuje, że grunt położony w Piastowie, oznaczony jako działka ewidencyjna o numerze 79/2 z obrębu 01 o pow. 1155 m2, zajęty pod część ul. Żółkiewskiego, stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością gminy - miasta Piastów. Ogłoszenie Wojewody mazowieckiego z dnia 22 lutego 2017 r..pdf

  czytaj więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Piastowa uprzejmie informuje, iż od 2017 roku podatnicy podatku od nieruchomości i podatku rolnego posiadają indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać podatek.

  czytaj więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piastowa-zbycie nieruchomości-1

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 27.02.2017 r. – 20.03.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.

  czytaj więcej

XXX Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

Krajowa Administracja Skarbowa

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmianyumożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie szef KAS, którym został wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś. Reforma wejdzie w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

  czytaj więcej

 Powrót