A Wersja graficzna
A- A A+

IX Sesja Rady Miejskiej w Piastowie -...

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje IX sesję Rady Miejskiej w Piastowie. Sesja odbędzie się w dniu 23 KWIETNIA 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1.

  czytaj więcej

Nabór - Główny Księgowy Centrum Usług Oświatowych

Centrum Usług Oświatowych jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Piastowa powołaną do obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów. Do zadań Centrum należy w szczególności prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych, w oparciu o jednostkowe plany finansowe tych jednostek.

  czytaj więcej

Al. Tysiąclecia 4 - wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie  od dnia 29.03.2019 r. do dnia 18.04.2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia. Wykazy zamieszczone są na stronie internetowej www.piastow.pl

  czytaj więcej

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gruntowych (zbycie i...

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od  dnia 21.03.2019 r. do dnia  11.04.2019 r. zostały  wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Piastowa przeznaczonych do zbycia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.                                                                                                                                     

  czytaj więcej

Obwieszczenie - budowa drogi gminnej

Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dot. budowy drogi gminnej - ul. 2 KUZ łączącej ul. Piastowską z ul. Dolną w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

  czytaj więcej

Specjalista ds. księgowości - nabór

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa w Piastowie, ul. 11 listopada 8, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.Nazwa stanowiska  -  specjalista ds. księgowości. O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  czytaj więcej

 Powrót