A Wersja graficzna
A- A A+

XLIX sesja Rady Miejskiej - zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2018 r. o godz. 16.00  w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2a odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

Partnerstwo-Publiczno-Prywatne SIWZ

Przebudowa i rozbudowa liceum ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11-go listopada 2a.

  czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej - transmisja na żywo

Szanowni Państwo, w dniu 29 maja br. podczas transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Piastowie doszło do nieoczekiwanej awarii (z przyczyn niezależnych od Urzędu) sygnału dźwiękowego a w konsekwencji do przerw w przekazie obrazu.

  czytaj więcej

Ogłoszenie - przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 08 sierpnia 2018r., o godzinie 10.00,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju    nr 7, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 152/2, w obrębie 04, o powierzchni 0,1415ha, położoną w Piastowie przy ul. Warszawskiej.

  czytaj więcej

RODO - informacja dla interesantów

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) – RODO, publikujemy informację dot. przetwarzania danych interesantów przez Urząd Miejski w Piastowie.

  czytaj więcej

XLVIII sesja Rady Miejskiej - 29 maja

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od  dnia 09.05.2018 r. do dnia  30.05.2018r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy oraz w okresie od dnia 16.05.2018 r. do dnia 06.06.2018r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

  czytaj więcej

„Al. Wojska Polskiego - Rondo" - plan...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 18 maja 2018r. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr XXXI/221/2017 z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Al. Wojska Polskiego – Rondo”, dla obszaru ograniczonego:

  czytaj więcej

 Powrót