A Wersja graficzna
A- A A+

8, 9 i 10 sierpnia Urząd Miejski...

W dniach 8, 9 i 10 sierpnia br. Urząd Miejski pracuje krócej. Z uwagi na zapowiadane w dniach 8, 9 i 10 sierpnia br. bardzo wysokie temperatury, Burmistrz Miasta Piastowa , Zarządzeniem Nr 188/2018 podjął decyzję o skrócenie czasy pracy Urzędu Miejskiego . W wymienionych dniach Urząd Miejski pracował będzie w godzinach: 8.00 – 14.00. Podstawa prawna: art. 145 § 1 Kodeksu Pracy.                                                          Za utrudnienia przepraszamy. Artur SzlapaSekretarz Miasta Piastowa

  czytaj więcej

Nie karm smogu

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

  czytaj więcej

L sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 17.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

5 lipca spotkanie konsultacyjne

zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych w sprawie realizacji inwestycji miejskiej pn. „Budowa i rozbudowa dróg publicznych – ulic: hetmana S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie”.

  czytaj więcej

Wykaz nieruchomości gruntowych - ogłoszenie

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 22.06.2018 r. – 13.07.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Piastów przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.piastow.pl .

  czytaj więcej

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

  czytaj więcej

 Powrót