Informacja o unieważnieniu konkursu

INFORMACJAO UNIEWAŻNIENIU KONKURSUNA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU - SKARBNIK MIASTA Burmistrz Miasta Piastowa na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dzu. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) oraz art.15 ust.l ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu konkursu na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy Budżetu - Skarbnik Miasta.  Burmistrz Miasta Piastowa - Grzegorz Szuplewski Piastów, dnia 12 czerwca 2017 r.

  czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie, ul. Pułaskiego 6/8 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

  czytaj więcej

XXXV sesja Rady Miejskiej w Piastowie

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Piastowie Sesja odbędzie się w dniu 5 CZERWCA 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1)

  czytaj więcej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Piastowa Nr 82/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.Na podstawie  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn.zm./ Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

  czytaj więcej

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 19...

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały Nr XXXII/232/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harcerska - Łaźnia”, dla obszaru w granicach działki nr ew. 51/2 z obr. 5.

  czytaj więcej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej

ZAWIADOMIENIEPrzewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 15 MAJA 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się  XXXIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie sesja nadzwyczajna

  czytaj więcej

 Powrót