A Wersja graficzna
A- A A+

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Al. Wojska Polskiego...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 20 kwietnia 2018r.Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr XXXI/221/2017 z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Al. Wojska Polskiego – Rondo”, dla obszaru ograniczonego:

  czytaj więcej

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 11.04.2018 r. – 02.05.2018r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego. Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.piastow.pl .

  czytaj więcej

Testy systemu DSP-50

Uprzejmie informujemy mieszkańców miasta Piastowa, iż w dniu 11 kwietnia 2018r. w godzinach 09:00-16:00 zostanie przeprowadzona integracja budowanego systemu SWOiA („Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania”) z systemem wojewódzkim SOOL MUW. W ramach sprawdzenia integracji, sprawdzone zostaną syreny poprzez głośne uruchomienie sygnałów i komunikatów. Syreny będą sprawdzane pojedynczo oraz grupowo.

  czytaj więcej

11 kwietnia spadek ciśnienia lub całkowity brak...

Szanowni Państwo, od 11 kwietnia (środa) od godz. 9:00 nastąpi znaczny spadek ciśnienia lub całkowity brak wody na terenie dzielnicy Ursus i gminy Michałowice oraz miast Piastów i Pruszków. Utrudnienia mają związek z ostatnim etapem modernizacji magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich, który prowadzimy w celu poprawy niezawodności pracy sieci.

  czytaj więcej

 Powrót