XXXII Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

Ogłoszenie o dodatkowym konkursie - zwierzęta

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty dodatkowy konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu opieki nad zwierzętami w okresie od  10 maja 2017 r.  do 31 grudnia 2017 r.Podstawa prawna: art.13 ust.1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817).

  czytaj więcej

Zmiany w komunikacji miejskiej w okresie Świąt...

W dniach od 8 do 18 kwietnia 2017 roku Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w komunikacji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych. Zmiany dotyczą zarówno całej komunikacji jak i konkretnych linii.Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. ZTM - Zmiany w komunikacji w okresie Wielkanocy.pdf

  czytaj więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piastowa-zbycie nieruchomości-2

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 30.03.2017 r. do dnia 20.04.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia. Zarządzenie Nr 46/2017

  czytaj więcej

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

 Powrót