Zmiany w komunikacji ZTM w okresie ferii

Od 11 do 26 lutego, w związku z  feriami zimowymi w szkołach, zostanie zawieszone kursowanie linii szkolnych 304, 320, 323, 332, 334 i 379 oraz linii 195, 205, 256, 314 i 412. Tramwaje linii 14, 25 i 44 nie będą kursowały od 13 do 24 lutego. Dla wybranych linii autobusowych i tramwajowych będą obowiązywały specjalne rozkłady jazdy.

  czytaj więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego -...

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016.1440 z dnia 09.09.2016 r.) Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia o zamiarze przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na budowę ciągu ulic St. Noakowskiego – i ul. J. Chełmońskiego (od ul. H. Siemiradzkiego do targowiska) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla ww. inwestycji drogowej.

  czytaj więcej

Alert poziomu I - zanieczyszczenia w powietrzu

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2017 roku poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu dla województwa mazowieckiego Mazowiecki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ALERT Poziom I.

  czytaj więcej

Ogłoszenie o dodatkowym konkursie

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty dodatkowy konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu   opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r.

  czytaj więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego -...

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016.1440 z dnia 09.09.2016 r.) Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia o zamiarze przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej i budowy drogi gminnej 1KDL5 od ulicy Bodycha do drogi serwisowej drogi ekspresowej oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla ww. inwestycji drogowej.

  czytaj więcej

XXIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie

  czytaj więcej

Ogłoszenie - działka przy ul. Słowiańskiej 11

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 23 marca 2017r., o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 69/8, w obrębie 04, o powierzchni 0,0876ha, położonej w Piastowie przy ul. Słowiańskiej 11.

  czytaj więcej

 Powrót