A Wersja graficzna
A- A A+

XIV Sesja Rady Miejskiej - 27 sierpnia

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 27 SIERPNIA 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

Pasmo Pruszkowskie: obniżone ciśnienie lub brak wody...

Szanowni Państwo, w dniach 6 – 7 sierpnia 2019 r. przystąpimy do prac związanych z montażem punktów opomiarowania sieci wodociągowej, które będą zlokalizowane na magistrali o średnicy 1200 mm ułożonej w Al. Jerozolimskich i zasilającej obszar Pasma Pruszkowskiego. O swoich planach Spółka informowała już Państwa w minionych miesiącach, a same roboty kilkakrotnie przekładano z uwagi m.in. na niesprzyjające warunki pogodowe.

  czytaj więcej

1 sierpnia - ciągły sygnał akustyczny

Zgodnie z zarządzeniem nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa mazowieckiego, informujemy:

  czytaj więcej

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrologicznej

Państwowa służba hydrogeologiczna wprowadza stan zagrożenia hydrogeologicznego w związku z prognozowanym wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r. na obszarze województw: wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego (część południowo-wschodnia), śląskiego (część zachodnia i północno-zachodnia), mazowieckiego (część północno-zachodnia), łódzkiego (część południowo-wschodnia), lubelskiego (część północna) oraz zachodniopomorskiego (część południowo-zachodnia).

  czytaj więcej

Przetarg - nieruchomość przy ul. Prądzyńskiego

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 06 września 2019 r., o godzinie 1000,w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, w pokoju nr 7, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 159/3, w obrębie 01, o powierzchni 0,0800ha, położoną w Piastowie przy ul. Prądzyńskiego.

  czytaj więcej

Zawiadomienie dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej...

Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia, że na wniosek przedstawiciela spółki P4 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr "WAR1582B" na działce ew. 18/2 obr. 0006 w Piastowie.

  czytaj więcej

 Powrót