Bezpieczeństwo

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, w wersji pilotażowej będzie funkcjonowało na terenie garnizonu stołecznego Warszawy, Podlasia i Pomorza.

czytaj więcej

Uwaga na dopalacze

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

czytaj więcej

Ćwiczenia Straży Pożarnej

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Piastowa oraz pracowników zakładu ZAP SZNAJDER BATERIEN S.A. w dniu 30 listopada 2017 r. na terenie fabryki odbyły się ćwiczenia strażackie we współdziałaniu jednostek straży pożarnej z okolic naszego miasta, Pruszkowa, Raszyna, Warszawy i Ostrołęki.

  czytaj więcej

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego stoi na stanowisku, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących.

  czytaj więcej

Nasz strażak w odpowiednim miejscu i czasie!

Nie lubimy się chwalić - ale, postawa godna naśladowania!Ratownicy podziału bojowego naszej OSP to przede wszystkim młodzi ludzie, wielu z nich się m.in. uczy. Wśród nich m.in. jest Mateusz Mirosz, który na co dzień uczy się w jednej ze szkół na warszawskiej Ochocie - a po godzinach lekcyjnych, uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

  czytaj więcej

Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 2,5...

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopniao złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.  Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 2,5 16 listopada.pdf

  czytaj więcej

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 10 6 listopad.pdf

  czytaj więcej

System DSP-50

Bezpieczeństwo obywateli jest jednym z najważniejszych zadań gminy. Szereg aktów prawnych nakłada na administrację publiczną obowiązek alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach.

  czytaj więcej

Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 2,5...

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum ZarządzaniaKryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

  czytaj więcej

Nowy sprzęt w OSP Piastów!

Całkiem niedawno, bo 8 sierpnia 2017 roku dotarł do Nas, nowy wentylator osiowy LEADER MT236 NEO, który będzie stanowić wyposażenie naszego GCBA Scania. Nowoczesny agregat dodatkowo wyposażony jest w możliwość stworzenia mgły wodnej.

  czytaj więcej

Rekomendacje w związku z prognozowanymi upałami

Według prognozy IMGW, do 5 sierpnia br. na terenie większości kraju występować będą upały (do 37 0C na południu). Ostrzeżenia 3. stopnia obowiązują dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.    RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA REKOMENDUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: I. Administracja centralna: II. Wojewodowie:III. Samorządy:  Szczegóły w dokumentach do pobrania poniżej.

  czytaj więcej

Pyły zawieszone: PM10 i PM2.5

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

  czytaj więcej

WCZK-Ogłoszenie Alertu poziomu I

Informacja otrzymana z WCZK dotycząca ogłoszenia przez Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Alertu poziomu I w związku z przekroczeniem w 2016 r. docelowych norm jakości powietrza na obszarze województwa mazowieckiego dla ozonu.

  czytaj więcej

Komunikat

Zgodnie z zarządzeniem nr 282 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.05.2016r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania, informuję, że w dniu 07.06.2016r. w godzinach od 11,30 do 13,00, w ramach ćwiczenia RENEGADE-SAREX 16/I, zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych zamontowanych na terenie miasta Piastowa.

  czytaj więcej

 Powrót