Inwestycje i remonty

Inwestycje drogowe i wodociągowe - maj 2017

Zgodnie z przyjętym planem na terenie Piastowa kontynuowane są prace drogowe i wodociągowe zaplanowane do realizacji na ten rok. Jak już wcześniej informowaliśmy przebudowywane są nawierzchnie ulic: Klonowej, J. Sobieskiego, Sokolej i Łowickiej wraz z odwodnieniem. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, ulice powinny zostać przebudowane do końca lipca.  W kwietniu została przebudowana już ul. A. Asnyka na odcinku od ul. M. Reja do ul. Al. Tysiąclecia. Zaawansowane są również roboty budowlane sieci wodociągowych w piastowskich ulicach: W. Żbikowskiej, P. Wysockiego, W. Łukasińskiego oraz I. Prądzyńskiego.  Poniżej prezentujemy zdjęcia bieżących prac inwestycyjnych.

  czytaj więcej

Wiosenne prace drogowe i wodociągowe

Wraz z nadejściem wiosny widać w Piastowie trwające prace drogowe, zarówno te porządkowe po zimie, jak też budowlane. Ekipy pracujące w ulicach można spotkać w różnych częściach miasta. Oprócz łatania dziur i uprzątania ulic, rozpoczęto realizację ważnych inwestycji:

  czytaj więcej

Ruszyła budowa domów komunalnych

W końcu rozpoczęła się długo oczekiwana przez piastowian budowa dwóch domów komunalnych przy ul. J. Sułkowskiego. Dzięki temu do gminnego zasobu mieszkaniowego przybędzie 37 nowych lokali.

  czytaj więcej

Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez...

Miasto Piastów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”.Celem projektu jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia środowiska w Piastowie poprzez zwiększenie terenów zielonych. Dofinansowanie projektu z UE: 5 496 668,88złPlanowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi – 6 478 969,28 zł.

  czytaj więcej

Kolejne środki na inwestycje

13 lutego 2017 r. Miasto Piastów podpisało z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu  pn. „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

  czytaj więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016.1440 z dnia 09.09.2016 r.) Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia o zamiarze przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na budowę ciągu ulic S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla ww. inwestycji drogowej.

  czytaj więcej

 Powrót