A Wersja graficzna
A- A A+

Inwestycje i remonty

Domy komunalne na finiszu

Zbliża się ku końcowi rozpoczęta w marcu ubiegłego roku budowa zespołu trzech wielorodzinnych budynków komunalnych na rogu ulic J. Sułkowskiego i Żbikowskiej w Piastowie. Dzięki tej inwestycji do gminnego zasobu mieszkaniowego przybędzie 37 nowych lokali komunalnych. Prace budowlane potrwają jeszcze do końca września.

  czytaj więcej

Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów

12 lipca Burmistrz Miasta Piastowa podpisał kolejną umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Tym razem Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał naszemu miastu dotację na realizację projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”. Piastów otrzyma na ten cel 6 283 804,12 zł dofinansowania, z czego 5 174 897,51 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1 108 906,61 zł z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 7 487 420,73 zł.

  czytaj więcej

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Od kilku miesięcy mieszkańcy naszego Miasta mogą obserwować prace budowlane prowadzone na kilku obiektach w ramach projektu:  „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi ponad 7,8 mln zł. To kolejne proekologiczne działanie władz Piastowa zakładające poszanowanie energii i środowiska.

  czytaj więcej

Nowe drogi, kanały sanitarne, wodociągi

Mimo trwających wakacji prace inwestycyjne na terenie Piastowa nie zwalniają tempa. Wykonawcy powierzonych prac w pocie czoła pracują, by piastowskie drogi, kanały sanitarne czy wodociągi służyły naszym mieszkańcom.

  czytaj więcej

Przetargi na remont Willi Millera i targowiska

W czerwcu 2018 roku Burmistrz Miasta Piastowa ogłosił dwa przetargi na wyłonienie wykonawców inwestycji zaplanowanych w ramach projektu „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska”. 

  czytaj więcej

Dobre tempo realizacji inwestycji w Piastowie

Prace remontowe, budowlane, rewitalizacyjne czy termomodernizacyjne. To wszystko realizowane jest obecnie w Piastowie. Działań inwestycyjnych na terenie miasta jest naprawdę wiele. Zmiany na wielu obiektach wydać wyraźnie.

  czytaj więcej

Przegląd nowych inwestycji miejskich w Piastowie

Spacerując po mieście trudno nie zauważyć, że wiele nowych i ważnych dla piastowian inwestycji nabiera nowego kształtu.O rewitalizacji parków informowaliśmy już wcześniej, ale przypominamy, że prawie 12 ha miejskich terenów zielonych poddanych zostanie odnowie. Od kwietnia trwają prace rewitalizacyjne na Placu Zgody i Placu Słonecznym. Od początku maja 2018 roku wykonawca pracuje w Parku Niepodległości przy ul. 11 Listopada i w Parku im. Bogny i Jerzego Sokorskich.

  czytaj więcej

Rewitalizacja miejskich terenów zielonych w Piastowie nabiera...

Kolejne miejskie parki i zieleńce poddano odnowie. Jak już wcześniej informowaliśmy Piastów przystąpił do realizacji dużego projektu rewitalizacji terenów zielonych. W ramach projektu nasadzonych zostanie niemal 400 drzew i prawie 40 tys. m 2 krzewów. Trwają już prace rewitalizacyjne na Placu Zgody i Placu Słonecznym.

  czytaj więcej

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji w mieście

Na wtorkowej, XVLII, sesji Rady Miejskiej w Piastowie przedstawiona została informacja o projektach i zadaniach realizowanych przez Miasto Piastów przy udziale środków unijnych i innych środków zewnętrznych. Pani Agnieszka Tomaszewska-Kula Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Piastowie zaprezentowała źródła funduszy, wielkość dotacji, obecnie realizowane i planowane do realizacji przy wsparciu środków zewnętrznych gminne inwestycje.

  czytaj więcej

 Powrót