A Wersja graficzna
A- A A+

Inwestycje i remonty

Zakończone prace drogowye w Al. Wojska Polskiego

Zakończyła się przebudową nawierzchni Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. R. Traugutta do ul. J. Dąbrowskiego. Przywrócona została także dotychczasowa organizacja ruchu pojazdów w tej ulicy. Komunikacja autobusowa wróci na tę trasę już jutro, tj. 7 września.

  czytaj więcej

Zielony Piastów

Konkretyzuje się skutecznie duży projekt rewitalizacji piastowskiej zieleni. Parki, skwery, czy zieleń przyuliczna pięknieją i zyskują nowy wygląd. Choć na końcowy efekt trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać, do momentu aż wszystkie nasadzenia zaczną kwitnąć, rosnąć i  rozwijać się, to już dziś miło jest spacerować po mieście pośród nowych roślin.

  czytaj więcej

Remont nawierzchni Al. Wojska Polskiego

Od ubiegłego tygodnia trwają prace związane z przebudową nawierzchni Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. R. Traugutta do ul. J. Dąbrowskiego. Wcześniej wymieniono tam krawężniki oraz wybudowano ścieżkę rowerową i nowy chodnik dla pieszych.

  czytaj więcej

Tężnia solankowa - nowa inwestycja

W parku im. B. i J. Sokorskich przy MOSiR stanęła pierwsza w naszym mieście (i w najbliższej okolicy) tężnia solankowa. Powszechnie wiadomo, że inhalacje solankowe dostarczają organizmowi wielu niezbędnych mikroelementów, pomagają  odzyskać równowagę i skutecznie walczyć z wieloma chorobami.

  czytaj więcej

Wysokie dofinansowanie na sprzęt dla PIASTUNa

Kolejny wniosek projektowy przygotowany przez Miasto Piastów został skierowany do dofinansowania. Tym razem środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ok. 3,8 mln zł przeznaczone będą na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i diagnostycznego dla przychodni PIASTUN.

  czytaj więcej

Inwestycje miejskie -jaki etap w sierpniu 2018

Drogi, wodociągi, kanalizacja, ścieżki rowerowe, termomodernizacja itd. Lista zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto Piastów jest długa. Na pewno nie jest to katalog zamknięty. Burmistrz Miasta i jego współpracownicy robią wszystko, by na  terenie naszego miasta można było realizować jak najwięcej inwestycji ważnych dla piastowian.

  czytaj więcej

Domy komunalne na finiszu

Zbliża się ku końcowi rozpoczęta w marcu ubiegłego roku budowa zespołu trzech wielorodzinnych budynków komunalnych na rogu ulic J. Sułkowskiego i Żbikowskiej w Piastowie. Dzięki tej inwestycji do gminnego zasobu mieszkaniowego przybędzie 37 nowych lokali komunalnych. Prace budowlane potrwają jeszcze do końca września.

  czytaj więcej

Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów

12 lipca Burmistrz Miasta Piastowa podpisał kolejną umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Tym razem Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał naszemu miastu dotację na realizację projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”. Piastów otrzyma na ten cel 6 283 804,12 zł dofinansowania, z czego 5 174 897,51 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1 108 906,61 zł z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 7 487 420,73 zł.

  czytaj więcej

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Od kilku miesięcy mieszkańcy naszego Miasta mogą obserwować prace budowlane prowadzone na kilku obiektach w ramach projektu:  „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi ponad 7,8 mln zł. To kolejne proekologiczne działanie władz Piastowa zakładające poszanowanie energii i środowiska.

  czytaj więcej

 Powrót