A Wersja graficzna
A- A A+

Inwestycje i remonty

Remont w Willi Millera

Modernizacja Willi Millera trwa w najlepsze. Na ukończeniu są prace rozbiórkowe - skucia tynków i posadzek, demontaż stropów i ścian działowych, rozbiórka elementów instalacji wewnętrznych, itp.

  czytaj więcej

Budynki komunalne

Zakończono prace budowlane trzech budynków komunalnych u zbiegu ulic Żbikowskiej i J. Sułkowskiego.  Rozpoczęto już procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowych obiektów. Na terenie inwestycji trwają obecnie ostatnie prace porządkowane

  czytaj więcej

Inwestycje drogowe w mijającej kadencji

30 mln zł – to kwota, jaką w latach 2015-2018 przeznaczono na same tylko inwestycje drogowe w Piastowie. Łącznie to niemal 12,5 km wybudowanych na nowo ciągów komunikacyjnych. Remonty dróg to kolejne 1,7 mln zł.

  czytaj więcej

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w mijającej kadencji

Tak samo jak drogi, niezwykle ważne w uzbrojeniu terenu gminy są instalacje wodno-kanalizacyjne. Miasto w ostatnich trzech latach zadbało także o budowę tych urządzeń. Długość wybudowanej sieci w tym czasie to niemal 11,5 km. Budżet na ten cel w latach 2015-2018 to prawie 6 mln zł.

  czytaj więcej

Rusza budowa ulicy Norwida

Po wielu zabiegach i uregulowaniu spraw własnościowych udało się - Miasto uzyskało długo wyczekiwane zgody i pozwolenia na budowę długiego odcinka ul. C. K. Norwida - od ul. Pokoju do ul. Dworcowej. Lada moment rozpoczną się pierwsze prace budowlane w tej drodze.

  czytaj więcej

Nowe trasy rowerowe

Kolejny odcinek piastowskiej ścieżki rowerowej został oddany do użytku. To 1035 m w ul. Warszawskiej na odcinku od ronda  im. Prezydenta RP R.Kaczorowskiego do granicy z Pruszkowem. Inwestycje zrealizowano w ramach projektu Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, na które Piastów otrzymał dofinansowanie – prawie 2,9 mln zł ze środków unijnych z EFRR i 50 tys. zł od Powiatu Pruszkowskiego. Łącznie w tym roku w Piastowie do użytku rowerzystów oddano 3003 m tras - w ciągu al. Tysiąclecia, al. Wojska Polskiego i w rejonie wiaduktu im. Gen. L. Okulickiego i w wyżej wymienionym...

  czytaj więcej

Geotermia

Około 1940 metrów dzieli Piastów od odpowiedzi na pytanie, czy ma szansę na wykorzystanie skarbu Ziemi, dającego możliwość zdecydowanej poprawy jakości powietrza w mieście i obniżenia rachunków piastowian za ogrzewanie. W sierpniu br. Miasto Piastów złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o sfinansowanie projektu rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych w Piastowie.Wykonany odwiert i wyniki tych badań pozwolą ocenić, czy źródło ciepła z ziemi będzie można wykorzystać jako podstawowe źródło ogrzewania w domach piastowian.

  czytaj więcej

Termomodrnizacja ośmiu budynków w Piastowie

Niespotykana dotychczas w Piastowie skala prac wykonanych w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów” to zadanie, dzięki któremu metamorfozę przeszły ważne obiekty miejskie. Projekt otrzymał wsparcie ze środków unijnych na poziomie 7.818.296,24 zł, w ramach do konkursu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.

  czytaj więcej

Transport niskoemisyjny w Piastowie

Rozwój transportu niskoemisyjnego w naszym mieście, czyli jak Piastów stał się liderem elektromobilności. Do jednego z najważniejszych zadań, jakie w ostatnich czterech latach postawił przed sobą burmistrz Piastowa była poprawa środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie naszego miasta.

  czytaj więcej

 Powrót