Inwestycje i remonty

Kolejne środki na inwestycje

13 lutego 2017 r. Miasto Piastów podpisało z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu  pn. „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

  czytaj więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016.1440 z dnia 09.09.2016 r.) Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia o zamiarze przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na budowę ciągu ulic S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla ww. inwestycji drogowej.

  czytaj więcej

Inwestycje drogowe - informacja wrzesień 2016

Na terenie Piastowa kolejne inwestycje drogowe prowadzane przez naszą gminę dobiegają końca. W niektórych miejscach zaplanowane terminy wykonania prac należało wydłużyć ze względu na wystąpienie różnych, nieprzewidzianych okoliczności - niezależnych od wykonawcy i miasta. Intensywne roboty drogowe w wielu miejscach mogły powodować niedogodności dla mieszkańców remontowanych ulic. Na szczęście tego typu prace i związane z nimi utrudnienia są sytuacją przejściową. W efekcie piastowianie będą mogli cieszyć się nowymi chodnikami i ulicami wraz z siecią odwadniającą. Poniżej prezentujemy niektóre z zakończonych oraz obecnie trwających prac w ulicach. Kolejne inwestycje są opracowywane i będą sukcesywnie realizowane.Przygotowała: A. Lorens09.09.2016 r.

  czytaj więcej

Remont ulicy Godebskiego

BUD-BRUK Zakład Robót Drogowych Pruszków ul Warzywna 16 informuje, że w dniu 04/08/2016 od godz. 11:00 wprowadzony zostanie projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy nawierzchni ulicy Godebskiego w Piastowie na odc. od ul Orzeszkowej do ul. Dworcowej dł. 600,00 mb. Zamknięcie w/w ulicy potrwa do dnia 30.09.2016r. Inwestorem w/w zadania jest Urząd Miasta Piastowa.Za utrudnienia przepraszamy.

  czytaj więcej

 Powrót