A Wersja graficzna
A- A A+

AKTUALNOŚCI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Rozstrzygnięcie konkursu - zadania 2019

Przedstawiamy protokół Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty w konkursie na zlecenie i dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 r.

  czytaj więcej

Konkurs ofert 2019

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2019 r. Podstawa prawna: art.13 ust.1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t.Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm).

  czytaj więcej

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie...

Zarządzenie Nr 211/2018 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 2 października 2018 r w sprawie: przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dot. projektu „Rocznego programu współpracy w 2019 roku Miasta Piastowa  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” - pobierz dokument

  czytaj więcej

Protokół Komisji Konkursowej z 23.01.2018 r.

Protokół Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty w konkursie na zlecenie i dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego 2018 do 31 grudnia 2018 r.

  czytaj więcej

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2018 r.

  czytaj więcej

Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Państwu Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 18 września 2017 r w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz - do konsultacji - projekt „Rocznego programu współpracy w 2018 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

  czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności...

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

  czytaj więcej

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Państwu Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 26 września 2016 r w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz - do konsultacji - projekt „Rocznego programu współpracy w 2017 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

  czytaj więcej

Wakacyjny Punkt Konsultacyjny dla NGO

Zgodnie z zapowiedziami w lipcu rusza Wakacyjny Punkt Konsultacyjny realizowany w ramach Akademii Społecznie Aktywnych Powiatu Pruszkowskiego. Konsultacje odbywają się w każdy czwartek w godz. 18:00 - 20:00 w kawiarni Zapach Szczęścia, przy ul. Ołówkowej 1d w Pruszkowie. Konsultacje indywidualne dla danej osoby/organizacji będą trwały ok. 30 min. i  obowiązują na nie zapisy na adres: pruszkowska.akademia.ngo@gmail.com

  czytaj więcej

 Powrót