Zgoda na lokalizację zjazdu na teren nieruchomości

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku, kopia tytułu prawnego do nieruchomości oraz kopia mapy geodezyjnej - Plan zagospodarowania działki z zaznaczonym miejscem wykonania wjazdu (wymiary, odległości od granic nieruchomości).

Dokumenty do pobrania
Wniosek o zgodę na lokalizację zjazdu na teren nieruchomości - doc
Wniosek o zgodę na lokalizację zjazdu na teren nieruchomości - pdf

Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek wraz z załącznikiem (załącznikami) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. Nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy
Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie miesiąca od daty złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony w przypadku konieczności uzyskania opinii komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Inne informacje
Budowa i utrzymanie wjazdu do nieruchomości należy do właściciela nieruchomości. Zarząd drogi ponosi koszty budowy wjazdu tylko w przypadku modernizacji ulicy.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1693 z późn. zm.),


 Powrót