Organizacja ruchu, czasowa, stała, zmiany - opiniowanie

Wymagane dokumenty

projektant składa wniosek o zaopiniowanie organizacji ruchu załączając przygotowaną dokumentację,
Osoba zainteresowana zmianą organizacji ruchu składa wniosek z propozycją wprowadzenia zmian.

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski wraz z załącznikami składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w pok. Nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy

W przypadku opiniowania projektów organizacji ruchu sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy w niektórych przypadkach może przedłużyć się do 14 dni.
W przypadku złożenia wniosku o zmianę organizacji ruchu sprawa jest rozpatrywana w terminie do jednego miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1693 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 2003r. w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem  (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 poz. 784 z późn. zm.)


 Powrót