A Wersja graficzna
A- A A+

JEDNO OKIENKO - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Czytaj informacje - Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT


Czytaj zaproszenie - Zaproszenie na szkolenie z JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców.


===================================================================================================

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!


Od dnia 1 lipca 2011r obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje, formularze wniosków CEIDG oraz instrukcje wypełniania znajdują się na stronie www.ceidg.gov.pl


Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.
Zespół CEIDG Ministerstwo Gospodarki


 Powrót