Tagi

Piastów. Zielone miasto czystej energii.

Miasto Piastów od kilku lat realizuje program działań mających na celu poprawę stanu środowiska i transformację energetyczną. Od 2017 roku, w ramach programu „Stop smog”, z miejskiego budżetu dofinansowywana jest wymiana źródeł ciepła, z której korzystają właściciele nieruchomości. Dzięki owocnej współpracy miasta i jego mieszkańców udało się w ten sposób zlikwidować już ponad trzysta niskoemisyjnych źródeł ciepła, co znacząco poprawiło jakość powietrza w Piastowie.

 

Rozpoczęcie prac wiertniczych - Piastów GT-1

17 marca 2023 roku rozpoczęły się prace wiertnicze związane z wykonaniem otworu geotermalnego Piastów GT-1. Prace wiertnicze potrwają około 3 miesięcy. Przewidywana głębokość otworu geotermalnego to 1940 metrów, ale jego finalny wymiar będzie uzależniony od tego, na jakiej głębokości zostanie znaleziona docelowa warstwa wodonośna. Przewidywana temperatura wody pozyskanej z otworu szacowana jest na 43-47 stopni Celsjusza. Jej wydajność ma sięgnąć około 150 m³/h. Przystąpienie do prac wiertniczych wymagało zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski projektu robót geologicznych oraz zatwierdzenia Planu Ruchu Zakładu przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie.

 

Odpady komunalne - informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco! Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

 

Zrównoważona mobilność w metropolii warszawskiej

Duże miasta europejskie stoją w korkach. Samochody generują 1⁄4 gazów cieplarnianych w UE. Aby poprawić jakość życia mieszkańców metropolii i ułatwić przemieszczanie się do pracy czy szkoły, wdrażamy ideę zrównoważonej mobilności. Pomóż nam, weź udział w konsultacjach społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej.

 

 Powrót