Zaproszenie na X sesję Rady Miejskiej

W dniu 10 lipca 2015 roku (piątek) w Klubie Sportowym PIAST (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 14.00.

1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021.
4. Zamknięcie obrad X sesji RM w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/ Agata Korczak


 Powrót