Odbiór śmieci

Kategoria: sprawy różne
Autor: Agnieszka Wolszczak
Pytanie z dnia 07.12.2016 r.

Pytanie:

Dlaczego mieszkańcy ul.B.Prusa 1B i 1C od pewnego czasu (a ściślej od miesiąca) nie są obsługiwani przez firmę MZO Pruszków, która nagle zaczęła mieć problemy z odbiorem śmieci .Proszę o interwencję.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Państwa maila informuję, iż zgodnie z umową zawartą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa, Wykonawca (Firma Mzo w Pruszkowie)  musi dostosować według uznania wielkość i rodzaje samochodów odbierających odpady do parametrów dróg i ulic występujących na terenie miasta (szerokość dróg i ulic) oraz gęstość zabudowy.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piastowa (przyjętym Uchwałą nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2015r. (Dz. Urzędowy Woj. Maz. 2016 poz. 6169)) § 14 reguluje kwestie ustawiania pojemników i worków.
Między innymi: Właściciel nieruchomości w uzgodnionym terminie ma obowiązek zapewnić odbiorcy odpadów swobodny dostęp do pojemników umożliwiający ich opróżnienie bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
Mieszkańcy domów jednorodzinnych zobowiązani są zapewnić swobodny dostęp do pojemników i worków (np. przez wystawienie ich przed posesję).

Jeśli właściciel wystawi przed nieruchomość pojemnik, spełnia wymagania regulaminu.

W związku z powyższym Firma MZO została upomniana aby odpady z adresu Prusa 1B i 1C były odbierane sprzed nieruchomości.

Z poważaniem
Jan Nowacki
Naczelnik Wydziału Utrzymania Miasta
22 770 52 41


 Powrót