Zawiadomienie o XXXVII sesji nadzwyczajnej

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)
zwołuję XXXVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Sesja odbędzie się w dniu 10 LIPCA 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1)

Porządek obrad:
1.    Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/252/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/197/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2023 ze zmianami.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Miasta Piastowa.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
5.    Sprawy różne.
6.    Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak

 Powrót