Zaproszenie na XV sesję Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 8 grudnia 2015 roku (wtorek) w sali obrad Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.


Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XIV i XV sesją Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Piastowa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
13 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


 Powrót