XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXII i XXXIV sesją Rady Miejskiej  w Piastowie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od porozumienia z samorządem Powiatu Pruszkowskiego oraz z samorządem Miasta Pruszków dotyczącego współpracy w zakresie budowy spójnego ciągu ulic: S. Żółkiewskiego - M. Ogińskiego - S. Barcewicza w Piastowie i ul. Skrajnej w Pruszkowie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie budowy ciągu ulic gminnych S. Żółkiewskiego - M. Ogińskiego - S. Barcewicza w Piastowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
8.    Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” w Piastowie w 2016 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” za 2016 rok.
10.    Stanowisko w sprawie sytuacji Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 ze zmianami.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/231/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas trzecich i szóstych szkół podstawowych miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.
14.    Sprawozdanie z realizacji programu  współpracy Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
15.    Interpelacje i zapytania radnych.
16.    Sprawy różne i wolne wnioski.
17.    Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak
 Powrót