XXVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie XXVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXV i XXVI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Informacja o realizacji zadań oświatowych w Piastowie w roku szkolnym 2015/2016.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 ze zmianami.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2016 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy w 2017 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie budowy wewnętrznej tzw. „małej obwodnicy” Miasta Piastowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w ciągu ulic: S. Żółkiewskiego - M. Ogińskiego -
S. Barcewicza w Piastowie i ul. Skrajnej w Pruszkowie zgodnie z opracowaną przez Miasto Piastów koncepcją układu drogowego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
11.    Prezentacja głównych założeń projektu budżetu miasta Piastowa na 2017 rok.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Sprawy różne i wolne wnioski.
14.    Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak


 Powrót