XXIV Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 27 września 2016 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXIII i XXIV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/158/ 2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia  30 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 ze zmianami.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2016 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie utworzenia Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa oraz nadania mu statutu.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Sprawy różne i wolne wnioski.
14.    Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak


 Powrót