XX Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XIX i XX sesją Rady Miejskiej.
 • 5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku.
 • 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
  21 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Piastowie Nr XVI/96/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
 • 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/123/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
  21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej miasta na 2016 rok.
 • 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
  22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej miasta na 2016 rok.
 • 10.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zarząd Budynków Komunalnych
  w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki (Liderem Porozumienia) oraz Gminą Brwinów, Gminą Jaktorów, Gminą Michałowice, Miastem Milanówek, Miastem Piastów, Miastem Podkowa Leśna, Miastem Pruszków i Miastem Żyrardów będącymi partnerami porozumienia, dotyczącego realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 18. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie

Agata Korczak

 Powrót