XIV Sesja Rady Miejskiej - 27 sierpnia

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 27 SIERPNIA 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XIII i XIV sesją Rady Miejskiej
w Piastowie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa
na 2019 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/114/2016 z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
do sądów powszechnych.
11.    Interpelacje i zapytaniach radnych.
12.    Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
13.    Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
 /-/    
Agata Korczak    

Projekty uchwał (BIP): bip.piastow.pl/xiv-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie


Piastów, 20.08.2019 r.


 Powrót