VII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

VII sesja Rady Miejskiej w Piastowie odbędzie się w dniu 19 lutego 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1.


Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z: V i z VI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy V i VII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie za 2018 rok.
 • 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.
 • 7. Podjęcie uchwały zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2042.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
 • 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/322/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 12. Wskazanie kandydatów do Komisji Mieszkaniowej.
 • 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 14. Wolne wnioski i informacje.
 • 15. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekty uchwał: bip.piastow.pl/vii-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie


 Powrót