Bilet metropolitalny - karta mieszkańca Piastowa

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy,

Wraz z przeniesieniem punktu Karty Mieszkańca do Urzędu Miasta wydawanie kart odbywać się będzie w następujących godzinach:

Poniedziałek; 9:00-17:45

Wtorek-Czwartek; 8:00-15:45

Piątek; 8:00-14:45


Ze względów technicznych prosimy o przesyłanie zdjęć drogą mailową lub posiadanie fizycznego zdjęcia. Zaleca się, aby zdjęcia były na jasnym tle.

___

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.07.2022 roku, punkt doładowywania biletów zostanie zamknięty. W/w usługę zapewniają mobilne i stacjonarne biletomaty. Ponadto informujemy, iż  Punkt Wydawania Karty Mieszkańca Piastowa z dniem 01.08.2022 roku zostanie przeniesiony do siedziby Urzędu Miejskiego w Piastowie (kancelaria) inf. telefoniczna: 22 770 52 01, adres e:mail pozostaje bez zmian, tj. bilet@piastow.pl .
KOMUNIKAT 

W związku z ponownie rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Piastowie, od dnia 29 listopada 2021 roku do odwołania, ulega zmianie sposób obsługi interesantów w budynkach Urzędu.

Wnioski o Kartę Mieszkańca Piastowa należy składać drogą elektroniczną, poprzez system Informica lub e-mail. Odbiór karty będzie możliwy po uzgodnieniu terminu – telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności – potwierdzonej telefonicznie – osobistego zgłoszenia się do Punktu Wydawania Karty Mieszkańca Piastowa, interesantów obowiązują niniejsze zasady:
- dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w Punkcie nie może być większa niż 1 osoba,
- interesant przebywający w Punkcie zobowiązany jest posiadać maseczkę zabezpieczającą drogi oddechowe.

Informacja telefoniczna: 
E-mail: bilet@piastow.pl

---

Od dnia 3 grudnia 2018 roku mieszkańcy Piastowa mają możliwość otrzymania Biletu Metropolitalnego - „Karty Mieszkańca Piastowa”, która pozwala na korzystanie ze zniżek na przejazdy komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w ramach programu „Warszawa +”.


Zgodnie z Uchwałą NR LIII/394/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 października 2018 roku wysokość dopłat wynosi:

Podstawą wydania Karty jest prawidłowo wypełniony formularz wniosku - dostępny w  Punkcie Obsługi, Urzędzie Miejskim w Piastowie oraz na stronie internetowej: www.piastow.pl. Zdjęcia do karty wykonywane są na miejscu.


Przy składaniu wniosku konieczne będzie:


•    Okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem przez pełnoletnie osoby składające wniosek:

a) w przypadku dzieci uczących się, do ukończenia 21 roku życia lub studentów do ukończenia przez nich 26 roku życia:
- okazanie ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej w przypadku osób zameldowanych w Mieście Piastowie,
- okazanie ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej oraz odpisu aktu urodzenia dziecka w przypadku osób niezameldowanych, a zamieszkujących w Mieście Piastowie;

b) w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poprzez okazanie zaświadczenia wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie;

c) w przypadku opiekuna prawnego poprzez okazanie odpisu postanowienia sądu o  ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, a w przypadku przysposobienia odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka;


•    Okazanie potwierdzenia rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w  Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem Miasta Piastowa jako miejsca zamieszkania, za ubiegły rok, poprzez przedstawienie do wglądu jednego z poniższych dokumentów:

a) pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły podatku od osób fizycznych opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego - pieczęcią wpływu z datą,

b) pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły wraz z  dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie,

c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o  wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Piastowa jako miejsca zamieszkania,

d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok ubiegły, z  jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem Miasta Piastowa jako miejsca zamieszkania i rozliczaniu podatku w  latach ubiegłych;

e) pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) zeznania podatkowego za rok ubiegły, wydanego przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej;

Dzieci uczące się, do ukończenia 21 roku życia lub studenci do ukończenia przez nich 26 roku życia, którzy nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych uprawnieni są do zniżek na podstawie deklaracji podatkowej okazanej przez rodziców lub opiekunów prawnych.


Weryfikację uprawnień potwierdza pracownik, w punkcie wydawania kart, na wniosku o wydanie Karty.

Wnioski on-line

Platforma piastow.informica.pl umożliwia wypełnienie on-line wniosku, załączenie skanu zdjęcia, pierwszej strony PIT’u, dowodów nadania itp. Dokumenty przesłane zostaną bezpośrednio do Punktu Obsługi przy Al. Krakowskiej 4. Pracownicy skontrolują ich poprawność i kompletność. W celu otrzymania karty konieczne będzie zgłoszenie się do punktu z dowodem tożsamości. Po podpisaniu przesłanych dokumentów wydana zostanie Karta Mieszkańca Piastowa.

Karta jest ważna 18 miesięcy od wydania.

W celu przedłużenia ważności karty, należy okazać w Punkcie Wydawania Karty Mieszkańca Piastowa lub wysłać na adres: bilet@piastow.pl kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za ubiegły rok (np. PIT 37, 36) oraz potwierdzenie jego nadania do urzędu skarbowego (w przypadku ucznia lub studenta także kopię legitymacji).

Jeżeli karta jest po terminie ważności konieczne jest wyrobienie nowej. W tym celu należywypełnić Wniosek o wydanie  karty, okazać pierwszą stronę zeznania podatkowego za ubiegły rok wraz z potwierdzeniem jego nadania do urzędu skarbowego (w przypadku ucznia lub studenta także kopię legitymacji) oraz wykonać nowe zdjęcie w Punkcie Wydawania Karty Mieszkańca Piastowa. Wniosek znajdą Państwo na dole strony, w plikach do pobrania. Istnieje również możliwość wysłania kopii wniosku, zeznania podatkowego, legitymacji oraz własnego zdjęcia w formacie JPG na adres bilet@piastow.pl.

Termin ważności karty mogą Państwo sprawdzić po zalogowaniu do platformy Informica, dostępnej pod adresem: https://piastow.informica.pl/. Jeżeli wniosek o wydanie karty został złożony bezpośrednio, w Punkcie Wydawania Karty Mieszkańca Piastowa, w formie papierowej, należy najpierw założyć konto w systemie Informica.

Kodowanie biletów na otrzymanej Karcie jest możliwe tylko w Punktach Obsługi Pasażera Zarządu Transportu Miejskiego.

Do pobrania: wykaz Punktów Obsługi Pasażera

Bilety zakodowane na Karcie Mieszkańca Piastowa ważne są zarówno w pociągach SKM jak i KM, WKD oraz innych liniach uruchomionych i obsługiwanych przez Zarząd Transportu Miejskiego – na tych samych zasadach jakie do tej pory obejmowała oferta Wspólnego Biletu przed wprowadzeniem Karty Mieszkańca Piastowa.

Szczegóły można znaleźć na stronie ZTM, w zakładce Integracja taryfowa - www.ztm.waw.pl/integracja.php?c=103&l=1[M1]


Informacja ZTM z 18.03.2020

Informacja o możliwości zawieszenia swojego biletu długookresowego: TUTAJ
Strona do zawieszenia biletu: zawieswkm.wtp.waw.pl


Komunikat 07.10.2020 r.

PUNKT KODOWANIA BILETÓW

Do aglomeracyjnych Punktów Kodowania Biletów w Legionowie, Ożarowie Mazowieckim, Piasecznie i Kobyłce od 8 października dołączy punkt w Piastowie. Będzie działał w Punkcie Wydawania Kart Mieszkańców Piastowa przy Al. Krakowskiej 4 (obok targowiska miejskiego, nieopodal stacji kolejowej).

Wraz z rozwojem oferty taryfowej w aglomeracji warszawskiej, Zarząd Transportu Miejskiego we współpracy z podwarszawskimi gminami rozpoczął uruchamianie Punktów Kodowań Biletów. Można w nich doładować Bilet Metropolitalny oraz wgrać na Warszawską Kartę Miejską inne bilety długookresowe z taryfy ZTM.

Od czwartku, 8 października będzie dostępny Punkt Doładowań Biletów w Piastowie.

Dokonanie płatności za bilet możliwe będzie wyłącznie w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub blikiem.

Godziny pracy Punktu Doładowań Biletów:

Wtorek: 8:30-16:00
Czwartek: 10:30-18:00

Wykaz wszystkich aktualnie funkcjonujących Punktów Obsługi Pasażerów ZTM znajduje się pod wskazanym linkiem: https://www.wtp.waw.pl/punkty-obslugi/


KOMUNIKAT 27.05.2021 r.

Szanowni mieszkańcy, w nawiązaniu do informacji umieszczonych na stronie miasta odnośnie przedłużenia Kart Mieszkańca Piastowa informujemy, iż zgodnie z § 2 pkt. 7 Porozumienia z dnia 21.11.2018 r., mieszkańcy, którzy nie przedłużyli Kart Mieszkańca Piastowa utracili uprawnienia do biletu metropolitarnego.

W celu ponownego nabycia uprawnień należy wystąpić o nową kartę okazując pierwszą stronę zeznania podatkowego za ubiegły rok (PIT 37, 36).


W przypadku blokady karty z zakodowanym biletem można ubiegać się o zwrot środków z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% - zgodnie z przepisami Uchwały Rady m.st. Warszawy określającej taryfę przewozową, w punktach ZTM zlokalizowanych na terenie Warszawy.

W przypadku ponownego nabycia uprawnień do korzystania z Karty Mieszkańca Piastowa istnieje możliwość przekodowania niewykorzystanej części biletu z zablokowanej karty na nową na podstawie zaświadczenia zawierającego imię i nazwisko pasażera, numer karty zablokowanej i nowej, które mogą Państwo uzyskać w Punkcie Wydawania Karty Mieszkańca Piastowa.

 Powrót