A Wersja graficzna
A- A A+

Kwalifikacja wojskowa w 2018 r.

WYCIĄG z obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018r.  o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018r.

1. W okresie od dnia 5  do  30 marca 2018r. prowadzona będzie na terenie powiatu pruszkowskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 roku.

2. W związku ze zbliżającym się terminem prowadzenia kwalifikacji wojskowej, informuję, iż termin stawienia się dla osób zamieszkałych na terenie Piastowa został ustalony w dniach od 12  do 14 marca 2018r. (tj. 2,5 dnia).

3. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieścić się będzie w budynku Spółdzielczego Domu Kultury, przy ul. Hubala 5 w Pruszkowie.  Nr tel. 22 758 41 76

4. Na 2 tygodnie przed terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, mężczyźni rocznik 1999 otrzymają imienne wezwanie zawierającą informację o dacie i godzinie stawienia się oraz jakie dokumenty  należy przedstawić komisji.

5. Ponadto obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni
w latach 1994 – 1998r., którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

6. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia  się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

7. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie  nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu podlega grzywnie lub albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art.  224 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Ewentualne pytania w sprawie kwalifikacji wojskowej będzie można kierować od dnia 26.02.2018r na nr tel. 22 770 52 19, w godzinach 14,00 – 15,30, (za wyjątkiem piątków).


 Powrót