Nowe, piastowskie inwestycje miejskie

Rozpoczęcie wiosny przynosi nam początek wielu, nowych zadań inwestycyjnych w Piastowie. Ruszyły prace nad kompleksową termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastowie.

W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020” przystąpiliśmy do termomodernizacji ośmiu obiektów użyteczności publicznej. Są to:                                                                                              

budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy al. Krakowskiej 20 (wprowadzenie na budowę odbyło się 7 marca 2018 roku, umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 roku, wykonawcą jest firma Cameleon Termomodernizacje);
 
budynek Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. K. Pułaskiego 6/8 (wprowadzenie na budowę odbyło się dnia 7 marca 2018 roku, umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 roku, wykonawcą jest firma POL – BUD);  

budynek Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2 (wprowadzenie na budowę odbyło się dnia 8 marca 2018 roku, umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 roku, wykonawcą jest firma TMB MAAT);  

budynek Szkoły Podstawowej nr 3 przy al. Tysiąclecia 5 (wprowadzenie na budowę odbyło się  8 marca , umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 roku, wykonawcą jest firma RENAL BUD);

budynek Miejskiego Ośrodka Kultury (wprowadzenie na budowę odbyło się 7 marca, umowny termin zakończenia prac 30 września 2018 roku, wykonawcą jest firma POL-BUD);                                                                                                                                            

budynek Przedszkola nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5 (wprowadzenie na budowę odbyło się 5 marca, umowny termin zakończenia prac 31 sierpnia 2018 roku, wykonawcą jest firma ARPRO;

budynek wielorodzinny przy ul. J. Tuwima 4 (wprowadzenie na budowę odbyło się 16 marca, umowny termin zakończenia prac 30 września 2018 roku, wykonawcą jest firma Usługi Budowlane Kazimierz Jankowski.
 
Wykonawca termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. J.Brandta zostanie wyłoniony wkrótce.  

Na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Piastów pozyskał prawie 8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.    

                                     
Niebawem rusza prace związane z:

budową kanałów sanitarnych  -  w ramach zaplanowanych na ten rok inwestycji wodno-kanalizacyjnych przystąpiliśmy do realizacji pierwszych dwóch zadań inwestycyjnych: budowy kanału sanitarnego w ul. W. Kossaka (na odcinku od ul. J. Malczewskiego do ul. T. Axentowicza) oraz budowy kanału sanitarnego w ul. Kujawskiej (od ul. J.Hallera do Al. Wojska Polskiego). Wykonawcą inwestycji jest firma ELKAN. Termin zakończenia prac wyznaczono na 30 maja br.


budową ścieżek rowerowych –  rozpoczęliśmy realizację tego zadania w ramach projektu: „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV  „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”. W ramach zadania powstanie sieć ścieżek rowerowych o łącznej długości blisko 3 km złożona z czterech odcinków zlokalizowanych w Al. Wojska Polskiego (850 m), wzdłuż wiaduktu im. gen. L. Okulickiego (175 m), w ul. Warszawskiej (1050 m) i w Al. Tysiąclecia (900 m). Wykonawcą inwestycji jest firma BUD-BRUK, która została wprowadzona na budowę 19 marca. Termin zakończenia realizacji całego zadania wyznaczony jest na 30 września.
Na budowę ww. ścieżek rowerowych Miasto Piastów otrzyma niemal 3 mln zł dofinansowania unijnego.

Warto dodać, że w najbliższym czasie spodziewamy się rozstrzygnięcia  przetargów na realizację sześciu kolejnych zadań inwestycyjnych: przebudowy ulicy Brzozowej  z odwodnieniem, przebudowy ulicy Wiosennej z odwodnieniem, przebudowy ulicy Złotej Jesieni z odwodnieniem; budowy wodociągu w ulicach: Kujawskiej, M. Kopernika, P. Wysockiego i Św. Jadwigi Królowej; budowy wodociągu w ulicach: Pomorskiej, St. Kostki, Al. Wojska Polskiego od ul. St. Kostki do ul. Toruńskiej oraz budowy wodociągu w ul. B. Leśmiana oraz na przebudowę ul. Ks. J. Skorupki wraz z budową odwodnienia na odcinku od ul. Paderewskiego do posesji Nr 16.

Ale to nie koniec prac zaplanowanych na ten rok do wykonania. Władze Piastowa i urzędnicy nie przerywają starań, by kolejne, ważne działania mogły być realizowane. O wszystkich działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.
Olga Sochacka - Wydział Inwestycji UM w Piastowie
Fot. Anna Lorens


 Powrót