A Wersja graficzna
A- A A+

JPK-VAT dla przedsiębiorców

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Pana Urzędu załączonych informacji przeznaczonej dla mikoroprzedsębiorców którzy są podatnikami VAT i składają deklaracje YAT-7 lub YAT-7K.

Od 01 stycznia 2018 r. mikoroprzedsębiorcy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT ( rejestr sprzedaży i zakupów VAT ) i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT - ( JPK_VAT ) .

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo -księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli rozliczenie następuje kwartalnie.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.jpk.gov.pl oraz pod numerem telefonu: 801-055-055, (22) 330-03-30.
 


 Powrót